חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה לרפואת שיניים

???? ????

xannilev@gmail.com

הפקולטה למדעי החברה

eiruaM nehoC

mcohen@mail.huji.ac.il

ilattA אטלי

הפקולטה למדעי החברה

werdnA snilloC

andrew.collins@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה

xaM ffokyoB

MaxBoykoff@mail.huji.ac.il

א-מ כהן

אאוגניה ויטליס

חוקר קמ"ע

הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, המחלקה לביוכימיה

ר"ד אבא פרייב

026757274

abbap@ekmd.huji.ac.il

ביה"ס לתלמידים מחו"ל

אבגוסטה זלטקיס

Augusta.Zlatkis@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לפסיכולוגיה - )פנסיה(

ר"ד אבגניה זוכוביצקי

025881299

e.zuhovit@mail.huji.ac.il