חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם

הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות - )פנסיה(

'פורפ ( אמריטוס ) אבי הורביץ

ahurvitz@mscc.huji.ac.il

אבי ווסנה

aviwasna@gmail.com

האגף למחשוב תקשורת ומידע

אבי ויתקין

aviw@savion.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אבי וקסמן-וולברומס

Aviva.Waxman@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, יחידת המחשב

אבי טימור

avit@savion.huji.ac.il

פרופ' אבי ישראלי

avii@hadassah.org.il

ביה"ס למינהל עסקים

אבי כהן

avi@betili.com

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

אבי כהן

Avi.Cohen2@mail.huji.ac.il

אבי כצמן

katzman@mandelinstitute.org.il

אבי לוין

dravilevin@yahoo.com