חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

אבדוקיה אלאג'ם

אבהירוף מורקרג'י

Abhirup.Mookherjee@mail.huji.ac.il

אבורמוז חדר

הפקולטה לרפואה

אבי אשכנזי

ABRAHAMA@szmc.org.il

אבי בוגרד

Avi.Bograd@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

אבי בורוכוב

Avi.Borohov@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה, היחידה לשירותי הוראה

אבי בן-עמרם

Avi.Ben-Amram@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ אומנויות

ר"ד אבי בר-איתן

Avraham.Bar-Eitan@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אבי גולדברג

Avi.Goldberg@mail.huji.ac.il

אבי דנטלסקי