חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

?? ?????

posmanik@agri.gov.il

הפקולטה למדעי הרוח

?? ???????-

הפקולטה למדעי הרוח

??'??? ????????

Benjamin.KatzeffSilberstein@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח

??? ?

avitalhro@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח

??? ???

anat.shechtman@gmail.com

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

??? ???

הפקולטה לרפואת שיניים

??? ????

patrickj@hadassah.org.il

הפקולטה למדעי הרוח

???'? ???

wojciech.tworek@uwr.edu.pl

הפקולטה למדעי הרוח

???? ? ?????'?

HayEytan.CohenYanarocak@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה

???? ???

simon.miles@duke.edu