חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם

הפקולטה למדעי החברה

xaM ffokyoB

MaxBoykoff@mail.huji.ac.il

א-מ כהן

אאוגניה ויטליס

חוקר קמ"ע

הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, המחלקה לביוכימיה

ד"ר אבא פרייב

abbap@ekmd.huji.ac.il

ביה"ס לתלמידים מחו"ל

אבגוסטה זלטקיס

Augusta.Zlatkis@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לפסיכולוגיה - )פנסיה(

ר"ד אבגניה זוכוביצקי

e.zuhovit@mail.huji.ac.il

אבדוקיה אלאג'ם

אבהיג'יט אגראוול

abhijeetagrawal.lucky@gmail.com

אבהינב קומר

kumar.abhinav416@gmail.com

אבהירוף מורקרג'י

Abhirup.Mookherjee@mail.huji.ac.il