חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

אבי-רם צורף

avi-ram@vanleer.org.il

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים

אביאל אביסרור

Aviel.Avisror@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ רב תחומי

אביאל אסטנובסקי

Aviel.Astanovsky@mail.huji.ac.il

אביאל בן-יהושע

Aviel.BenYehoshu@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אביאל נגר

aviel1nagar@gmail.com

אביאל רוזנבאום

Aviel.Rosenbaum@mail.huji.ac.il

אביאל שולם

aviel.sulem@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך

אביב אורנר

Aviv.Orner@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לפסיכולוגיה

אביב אקרמן-נתן

Aviv.Akerman@mail.huji.ac.il

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון לכימיה

אביב ארוך

Aviv.Aroch@mail.huji.ac.il