האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בהנגשה של הלימודים ומתקני הלימוד לאנשים עם מוגבלויות. במשך השנים האחרונות האוניברסיטה השקיעה משאבים רבים בשיפור נגישות השירות והנגישות הפיזית  למבנים בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה במטרה להקל על הנגישות של אנשים עם מוגבלויות למתקנים השונים הפזורים ברחבי הקמפוסים ולשירותים השונים שניתנים על ידי האוניברסיטה.

בקשות והצעות הנגישות יש להפנות לרכז הנגישות של האוניברסיטה ד"ר יעקב ניסנבאום

פניות של סטודנטים בנושא נגישות והתאמות יש להגיש לרכזות הנגישות בדיקנט הסטודנטים

רכזת יחידת הנגישות ורכזת קמפוס הר הצופים:
negishut@savion.huji.ac.il

רכזת נגישות קמפוס ספרא (גבעת רם):
accessibilitysafra@savion.huji.ac.il

רכזת נגישות קמפוס עין כרם:
accessibilityek@savion.huji.ac.il

רכזת נגישות קמפוס רחובות:
negishutfaculty@gmail.com

נגישות אתרי האינטרנט

האוניברסיטה מנגישה באופן שוטף את אתרי האינטרנט שלה המיועדים לציבור, בהתאם לתקנות הנגישות אשר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

 • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי מספר 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 לרמה AA.
 •  האתרים מותאמים לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
 • הצבעים באתר הותאמו על פי דרישות הניגודיות.
 •  ​​​ניווט באתר בעזרת מקלדת בלבד :באמצעות מקש TAB, חיצים ו-Enter לבחירה בפריט.
 • הגדלת גופן בתפריט

 

נגישות מבנים ותשתיות בקמפוסים

האוניברסיטה עושה מאמץ להנגיש את כלל הקמפוס, ובעיקר את מתקני הלימוד, לאנשים עם מוגבלויות. במסגרת מאמצים אלו ביצע אגף בינוי ותשתיות בשנים האחרונות מגוון רחב של פרויקטי הנגשה:

 • הותקנו והונגשו המעליות במבני הקמפוס.
 • נוספו ושופצו תאיי שירותים מונגשים.
 • הותקנו מערכות שמע קבועות בכל האולמות הגדולים.
 • הותקנו מאחזי יד בבניינים ובשטחים הפתוחים.
 • הותקנו דלתות מונגשות בכול הכניסות לבניינים.
 • כל המדרכות למתקני לקמפוס הונמכו והותאמו לתקנים החדשים.
 • הותקנו מספר רמפות גישה למבנים
 • נוספו והונגשו החניות בקמפוס על פי התקנים הנדרשים.
 • סומנו והותאמו המעברים והמדרגות.
 • הותאמו מושבים בכתות ובאולמות בהתאם לדרשות התקן.
 • שילוט וסימון בשטחים הפתוחים ובתוך המבנים הנ בתהליך ביצוע.
 • הותקנו מערכות step hear (התמצאות לעיוורים) ברוב הבניינים בקמפוס.

הנגשת שירות

במסגרת טיפול הדיקנט מבוצעות התאמות לפונה, תיאום עם המרצים המזכירויות, וליווי אישי בנגישות השירות במסגרת זו נעשות מספר פעילויות:

           תחומי הפעילות של יחידת הנגישות מול הסטודנטים:

 1. סיוע בסנגור עצמי, תיווך לגורמים שונים באוניברסיטה (מרצים, מזכירויות ועוד).
 2. הכוונה לגורמי אבחון או טיפול ולשירותים רלוונטיים נוספים באוניברסיטה ומחוצה לה, במידת הצורך.
 3. ייעוץ בנושאי טכנולוגיה מסייעת (מכשירי FM, ציוד ארגונומי ותוכנות מסיעות).
 4. מתן המלצות להתאמות בבחינות על סמך אישורים רפואיים.
 5. שיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון, וסיוע במימוש זכויות לקבלת שירותי עזר (חונכות, שיעורי עזר, תמלול ועוד).

 

 • הדרכות עובדים לשירות נגיש

ההדרכות עברו עד כה על ידי צוות היחידה ללקויות למידה ויחידת הנגישות, תכני ההדרכות:

 • הסבר על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 • הסבר על מאפיינים ייחודיים לכל מגבלה (לקות חושית, אורתופדית, מחלות כרוניות, התמודדות נפשית, לקות למידה, אוטיזם) וההתמודדות עם המגבלה במסגרת לימודים באוניברסיטה
 • המחשות חווייתיות- למשל, התנסות בשימוש במכשירי שמע והמחשה של לקות שמיעה, חוויה של לא להצליח לקרוא ולכתוב, המחשבה של הפרעות קשב, המחשה של לקויות ראייה ובעיות אורתופדיות ועוד.
 • הקרנת סרטונים רלוונטיים לתחום הנגישות להמחשה והקניית ידע (חלק מהסרטונים נעשו בתוך האוניברסיטה וחלק מחוץ לאוניברסיטה)
 • הדרכות ייעודיות לסגל אקדמי ומנהלי- לצד העלאת המודעות חשיבות גדולה להקניה של כלים יישומיים אשר יתרמו להתייחסות שווה וסיוע לסטודנטים עם מוגבלויות. לשם כך בכל הדרכה יש היבט של הקניית כלים למתן שירות מונגש לסטודנטים עם מוגבלויות במזכירויות וכן המלצות לדרכי הוראה מתאימות עבור הסגל האקדמי
 • סטודנטים מספרים- לכל הדרכה מצטרפים סטודנטים עם מוגבלויות מתחומי לימוד שונים ומספרים באופן אותנטי ומרגש על ההתמודדות שלהם כסטודנטים עם מוגבלות. חלק מאוד עוצמתי בהדרכות.

לאוניברסיטה תכנית הדרכה רב-שנתית  במטרה להדריך ולהכשיר את העובדים בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות הנה להטמיע את המודעות לחוק השוויון והנגישות בקרב כלל העובדים, הדרכת רענון תבוצע פעם בשנה. עובדים נותני שירות מוכשרים באמצעות סדנה חוויתית והתנסותית. הדרכת עובדים חדשים תתבצע באופן שוטף בתחילת כל שנה.