בירושלים. האוניברסיטה הוותיקה בישראל שנוסדה ב-1918, נמנית כיום עם 150 האוניברסיטאות הטובות בעולם.
הכרה זו מבטאת את מעמדה של האוניברסיטה בקהילה המדעית הבינלאומית, ואת המוניטין לו היא זוכה כאוניברסיטת המחקר המובילה בישראל.