ד"ר אבי בר-איתן

הפקולטה למדעי הרוח
מקבץ אומנויות
Avraham.Bar-Eitan@mail.huji.ac.il