חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם

אבי מנטסונת

avi7akon@gmail.com

אבי משיח

Avi.Mashiach@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה, ביה"ס לרוקחות

ד"ר אבי סוויד

Avi.Swed@mail.huji.ac.il

יו"ר חוג רוקחות תחום פרמקולוגיה

הפקולטה לרפואה, ביה"ס לרוקחות

פרופ' אבי פריאל

avi.priel@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

ד"ר אבי צדקה

vhasadka@volcani.agri.gov.il

ד"ר אבי צפריר

אחראי בינלאומיות

ביה"ס למינהל עסקים

פרופ' אבי קלוגר

avik@savion.huji.ac.il

אגף כספים - )פנסיה(

'פורפ ( אמריטוס ) אבי רביצקי

Avi.Ravitzky@mail.huji.ac.il

אבי רובינשטיין

Avi.Rubinstein@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אבי שינה

Avi.Shina@mail.huji.ac.il