חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות - )פנסיה(

'פורפ ( אמריטוס ) אבי הורביץ

025881814

ahurvitz@mscc.huji.ac.il

אבי ווסנה

aviwasna@gmail.com

האגף למחשוב תקשורת ומידע

אבי ויתקין

025881025

aviw@savion.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, יחידת המחשב

אבי טימור

089489147

avit@savion.huji.ac.il

פרופ' אבי ישראלי

avii@hadassah.org.il

ביה"ס למינהל עסקים

אבי כהן

avi@betili.com

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

אבי כהן

Avi.Cohen2@mail.huji.ac.il

אבי לוין

dravilevin@yahoo.com

אבי מנטסונת

avi7akon@gmail.com

אבי משיח

Avi.Mashiach@mail.huji.ac.il