חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ר"ד אביב זהר

025494553

avivz@cs.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

אביב זינגר

Aviv.Singer@mail.huji.ac.il

אביב זכריה

Aviv.Zecharia1@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואה

אביב חלפון

Aviv.Halfon@mail.huji.ac.il

אביב טוטנאור

4773909

avivt@hadassah.org.il

אביב טוטנאור

4773909

ד"ר אביב טלמון

0544751206

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

אביב יעיש

025494582

Aviv.Yaish@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך

ר"ד אביב כהן

025882026

aviv.cohen@mail.huji.ac.il

אביב להט

Aviv.Lahat@mail.huji.ac.il