חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם

ד"ר אביב טלמון

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

אביב יעיש

Aviv.Yaish@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך

ד"ר אביב כהן

aviv.cohen@mail.huji.ac.il

אביב להט

Aviv.Lahat@mail.huji.ac.il

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, מכון רקח לפיסיקה

אביב לוי

Aviv.Levy3@mail.huji.ac.il

מרכז ספרא למדעי המח

פרופ' אביב מצר

Aviv.Mezer@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

אביב נחמן

Aviv.Nachman@mail.huji.ac.il

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

אביב סלובודקין

Aviv.Slobodkin@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי הרוח הכלליים

אביב ספקטור-שירץ

Aviv.Shirtz@mail.huji.ac.il

אביב עמנואל

Aviv.Emanuel@mail.huji.ac.il