חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

ד"ר )אלכ גיזונטרמן אלכסי

gizunterman@gmail.com

הפקולטה לרפואה

ד"ר )ט בן-הרוש-נגארי שלי

shellynegari@gmail.com

)יעקוב) פלטא ארי

ariepelta@gmail.com

הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי החברה

eiruaM nehoC

mcohen@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי החברה

werdnA snilloC

andrew.collins@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי החברה

xaM ffokyoB

MaxBoykoff@mail.huji.ac.il

חוקר קמ"ע

הפקולטה לרפואה, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, המחלקה לביוכימיה, הפקולטה לרפואה

ד"ר אבא פרייב

026757274

abbap@ekmd.huji.ac.il

ביה"ס לתלמידים מחו"ל, ביה"ס לתלמידים מחו"ל

אבגוסטה זלטקיס

Augusta.Zlatkis@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לסטטיסטיקה - )פנסיה(, הפקולטה למדעי החברה

ד"ר אבגניה זוכוביצקי

025881299

e.zuhovit@mail.huji.ac.il

אבורמוז חדר