חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

הפקולטה למדעי הרוח

'? ????

joeuziel@gmail.com

ד"ר )אלכ גיזונטרמן אלכסי

0528727092

gizunterman@gmail.com

הפקולטה לרפואה

ד"ר )ט בן-הרוש-נגארי שלי

545557218

shellynegari@gmail.com

)יוסף) מנדלוביץ ספי

0506865121

)יעקוב) פלטא ארי

0543478887

ariepelta@gmail.com

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

? ????

Benyosef.guy@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח

?'??? ???

cshallisey@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח

?? ???

chaouli@indiana.edu

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

?? ????

dana.benshalom@gmail.com

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

?? ?????

posmanik@agri.gov.il