חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

ד"ר )אלכ גיזונטרמן אלכסי

0528727092

gizunterman@gmail.com

ד"ר )ט בן-הרוש-נגארי שלי

545557218

shellynegari@gmail.com

)יוסף) מנדלוביץ ספי

0506865121

)יעקוב) פלטא ארי

0543478887

ariepelta@gmail.com

eiruaM nehoC

mcohen@mail.huji.ac.il

ilattA אטלי

werdnA snilloC

andrew.collins@mail.huji.ac.il

xaM ffokyoB

MaxBoykoff@mail.huji.ac.il

א-מ כהן

חוקר קמ"ע

ד"ר אבא פרייב

026757274

abbap@ekmd.huji.ac.il