חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם פרטי התקשרות

ד"ר )אלכ גיזונטרמן אלכסי

0528727092

gizunterman@gmail.com

הפקולטה לרפואה

ד"ר )ט בן-הרוש-נגארי שלי

545557218

shellynegari@gmail.com

)יוסף) מנדלוביץ ספי

0506865121

)יעקוב) פלטא ארי

0543478887

ariepelta@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח

?? ???????-

הפקולטה למדעי הרוח

??'??? ????????

Benjamin.KatzeffSilberstein@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח

??? ?

avitalhro@gmail.com

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

??? ???

הפקולטה למדעי החברה

eiruaM nehoC

mcohen@mail.huji.ac.il

geleP miahroD

0526177912

pdorhaim@gmail.com