אבי בן-עמרם

הפקולטה לרפואה
היחידה לשירותי הוראה
Avi.Ben-Amram@mail.huji.ac.il