חיפוש אנשים ובעלי תפקידים

תפקיד / יחידה שם

פרופ' אביב גזית

Aviv.Gazit@mail.huji.ac.il

אביב גלפנד

Aviv.Gelfand@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

אביב דומברובסקי

Aviv.Dombrovsky@mail.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ הגות

ד"ר אביב הופמן

Aviv.Hoffmann@mail.huji.ac.il

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

ד"ר אביב זהר

avivz@cs.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

אביב זינגר

Aviv.Singer@mail.huji.ac.il

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

אביב זכריה

Aviv.Zecharia1@mail.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה

אביב חלפון

Aviv.Halfon@mail.huji.ac.il

אביב טוטנאור

אביב טוטנאור

avivt@hadassah.org.il