אבי בורוכוב

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
Avi.Borohov@mail.huji.ac.il