אבי גולדברג

הפקולטה לרפואה
Avi.Goldberg@mail.huji.ac.il