| האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר
טקס פרסי נובל אומן

הוקרה ופרסים

האוניברסיטה העברית, בהיותה מוסד מוביל למדע ולמחקר, מושכת אליה את טובי החוקרים במגוון תחומי הידע. חוקרי האוניברסיטה זוכרים להכרה, הן בפרסומים מדעיים רבים בכתבי עת יוקרתיים, הן בפרסים מכובדים בארץ ובעולם ובהם פרסי נובל, פרס פילדס ופרסי ישראל.

פרסים בולטים עד לשנת 2012: 8 פרסי נובל, 1 פרס פילדס למתמטיקה, 269 פרסי ישראל, 9 פרסי וולף, 33 פרסי א.מ.ת, 89 פרסי רוטשילד.

פרסי האוניברסיטה