פרופ' יהושע יורטנר

פרופ' יהושע יורטנר
כימיה
בוגר האוניברסיטה
1988