פרופ' רות ארנון

פרופ' רות ארנון
רפואה
בוגרת האוניברסיטה
1998