מגוון באוניברסיטה

מגוון

חזון המגוון של האוניברסיטה העברית

 

חזון המגוון באוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית רואה במגוון תנאי למצוינות אקדמית ולמיצוי הפוטנציאל האנושי בחברה בישראל. האוניברסיטה שואפת לטפח קהילה אשר מביאה לידי ביטוי מגוון רחב של עמדות, השקפות עולם ותרבויות.

אנו שואפים לאפשר לכל סטודנט וסטודנטית להרגיש רצויים ומוגנים  ולשגשג אקדמית, אישית וחברתית. אנו שואפים להרחיב את יכולתנו ללמוד ולהעשיר את החיים בקמפוס על ידי שילוב מגוון של ניסיונות חיים ופרספקטיבות.

לאוניברסיטה תפקיד חברתי מרכזי בהנגשת השכלה גבוהה לכלל הקבוצות בחברה הישראלית, צמצום פערים חברתיים וכלכליים וקידום מוביליזציה חברתית. לאוניברסיטה גם יעוד חינוכי ביחס לתלמידיה: על מנת להכשיר את הסטודנטים שלנו לאזרחות ולמנהיגות בחברה פלורליסטית, אנו שואפים לזמן להם מפגש והיכרות עם מגוון נקודות מבט והשקפות עולם.

 

ייצוג הקרוב לשיעור באוכלוסייה

האוניברסיטה העברית מחויבת למצוינות אקדמית ומחקרית. לשם כך האוניברסיטה שואפת להבטיח ששיעור בני כל הקבוצות בחברה הישראלית בקרב הסטודנטים והסגל של האוניברסיטה יהיה קרוב לחלקם באוכלוסייה.  

האוניברסיטה פועלת על מנת להגדיל את חלקן של נשים ובני קבוצות אחרות שמיוצגות בחסר בסגל האקדמי שלה. בסגל המנהלי פועלת תוכנית להגדלת הייצוג של קבוצות מיוצגות בחסר ולקליטת עובדים מכלל הקבוצות.

האוניברסיטה העברית פועלת על מנת להגדיל את מספר ושיעור הסטודנטים שנמנים עם קבוצות מיעוט בחברה, בעיקר חרדים, ערבים, ישראלים בני קהילת יוצאי אתיופיה, אנשים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש ומי שהם דור ראשון להשכלה גבוהה.

על מנת להבטיח שיוויון הזדמנויות  פועלות מכינות ייעודיות ומוצעות  תכניות לסיוע אקדמי וחברתי לסטודנטים. בנוסף לכך, מופעלת תוכנית להעדפה מתקנת בקבלה ללימודים, באמצעות הקלה בתנאי הקבלה, לסטודנטים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש שמוכרים כ"ראויים לקידום".

 

ממגוון להכללה

האוניברסיטה שואפת גם שכל סטודנט וסטודנטית, איש ואשת סגל יראו את עצמם כחלק מהמרחב הפיסי, האקדמי, החברתי והתרבותי. ננקטים צעדים למתן ביטוי לתרבויות ולזהויות השונות במרחב הציבורי באוניברסיטה. בין היתר מתקיימים אירועים חברתיים ותרבותיים בקמפוס, פועלות קבוצות שיח רב תרבותי ובין-דתי, תוכניות מנהיגות לסטודנטים בני הקהילות השונות, קבוצת חילופי שפה עברית-ערבית.

האוניברסיטה מחויבת ליצור ולשמר סביבה אקדמית נקייה מאפליה ומהטרדות על רקע ההשתייכות הקהילתית, הלאומית, העדתית, הדתית, או המינית של הסטודנטים ואנשי הסגל ולוודא שכל אחד ואחת מרגישים בטוחים וחופשיים לבטא את זהותם האישית והקבוצתית.

 

מגוון בסגל האקדמי והמנהלי

האוניברסיטה העברית פועלת להגדיל את מספר הנשים החוקרות בסגל האוניברסיטה וכן את מגוון החוקרים והחוקרות מכל קבוצות האוכלוסייה. 

הוועדה לקידום נשים במדע ובמחקר בראשות פרופ' בת שבע כרם אחראית על קידום אסטרטגיה ועל יישום המדיניות בתחום זה. המלצות הוועדה אומצו על ידי מוסדות האוניברסיטה.

האוניברסיטה העברית פועלת, בשיתוף נציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה, להגדלת הייצוג של קבוצות המיוצגות בחסר בסגל המנהלי של האוניברסיטה, לגיוון הסגל המנהלי ולקליטת עובדים בתפקידים מנהליים ובתפקידים אקדמיים זוטרים מכלל הקבוצות.

למטרה זו נקבעו יעדים ומונה רפרנט האחראי על העסקה מגוונת בכל יחידה אקדמית.

 

מגוון בסטודנטים

האוניברסיטה העברית פועלת להגדיל את מספר ושיעור הסטודנטים שנמנים עם קבוצות מיעוט בחברה, בעיקר חרדים, ערבים, ישראלים בני קהילת יוצאי אתיופיה, אנשים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש ומי שהם דור ראשון להשכלה גבוהה. 

במסגרת זו פועלות מכינות ייעודיות ומוצעת שורה של תכניות לסיוע אקדמי וחברתי לסטודנטים מקבוצות אלה. 

בנוסף, קיימת תכנית להעדפה מתקנת בקבלה ללימודים, באמצעות הקלה בתנאי הקבלה, לסטודנטים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש שמוכרים כ"ראויים לקידום".

 

דור ראשון להשכלה

האוניברסיטה העברית רואה תפקיד מרכזי בהובלת שינוי חברתי אשר יאפשר לצעירים וצעירות להצטרף לקהילת האוניברסיטה. האוניברסיטה העברית גאה בסטודנטים פורצי הדרך הלומדים בה, שהם הראשונים במשפחתם לרכוש השכלה גבוהה.

מעוניינים ללמוד באוניברסיטה העברית? חשוב שתדעו לאוניברסיטה ניתן להתקבל על בסיס מגוון נתוני קבלה ושילובים שונים. 

תכנית ראויים לקידום מיועדת למועמדים מהפריפריה החברתית והכלכלית אשר עומדים בתנאים מיוחדים. 

תכנית פוירשטיין מיועדת למועמדים מצטיינים מהפריפריה ומקרב קהילת הישראלים יוצאי אתיופיה.

בנוסף יש לנו  אתר לחרדים

האוניברסיטה מעמידה לרשות הסטודנטים הזקוקים לעזרה במימון הלימודים מערך מלגות וסיוע כלכלי

 

רוצים להתייעץ? יש לכם שאלה? אתם מוזמנים לפנות ליועץ תומך בסטודנטים מהפריפריה החברתית כלכלית ולקבל תשובה בהקדם.

אתר מגוון באוניברסיטה העברית