ד"ר אבא פרייב

הפקולטה לרפואה
המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה
המחלקה לביוכימיה
026757274
abbap@ekmd.huji.ac.il