5 שלבים מעשיים

 

כיצד מגישים מועמדות לתכנית חילופי סטודנטים באוניברסיטה העברית? ומה עושים אחרי שהתקבלתי?
הגשת המועמדות לתכנית מורכבת משני שלבים:

בשלב הראשון, הבקשות מועברות לוועדה פנים אוניברסיטאית, בה מחליטים אילו סטודנטים מתקבלים לתוכנית  ולאיזה יעד. 

בשלב השני, הבקשות מועברות למוסד הנבחר להמשך הליך הרישום. הקבלה הסופית מתקבלת על ידי המוסד המארח.


השלבים הבאים מיועדים לסטודנטים שמועמדותם אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים.