מלגת ארסמוס+

ארסמוס+ היא תוכנית חילופי הסטודנטים של האיחוד האירופי. במסגרת תוכנית זו מממן האיחוד האירופי מלגות לסטודנטים וחוקרים לצורך השתתפות בלימודים ובפעילות אקדמית משותפת.התוכנית נוסדה בשנת 1987 ככלי להעמקת האינטגרציה האירופית, על ידי הפגשת סטודנטים ממדינות שונות באוניברסיטאות ברחבי אירופה. יותר מ־3 מיליון סטודנטים לקחו חלק בתוכנית ולמדו והתמחו במוסד להשכלה גבוהה ברחבי מדינות האיחוד האירופי.

משנת 2014 החלה לפעול ארסמוס+ גם בישראל, שאיגדה תחתיה את התוכניות המצוינות לעיל כמו גם אחרות המקדמות צעירים וספורט.
עד כה יותר מ-14,000 סטודנטים וסגל מישראל ומאירופה השתתפו וקיבלו מימון דרך פעולת הניידות 
מוסדות ישראליים משתפים פעולה דרך ארסמוס+ עם יותר מ-360 מוסדות באירופה, וישראל מובילה במספר מימון הניידויות בקרב כלל המדינות החוץ-אירופאיות שמשתתפות בתוכנית.
אתר ארסמוס+ ישראל >

קיים מגוון רחב של אפשרויות לימודים במוסדות שונים באירופה  - מומלץ לבדוק קולות קוראים המתפרסמים מדי שנה ולגלות את היעד המתאים ביותר עבורך!