לימודי שפות בחו"ל

על היחידה ללימודי שפות

היחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח מחדשת בהדרגה את קורסי השפה בשמונה שפות מודרניות כדי לעודד מצוינות ולהתאים את קורסי השפה לסטנדרטיים בינלאומיים. קורסי השפה נבנים בהתאם למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR), שמדגישה את מה שהלומד מסוגל לעשות בשפה, להבדיל מידע תאורטי על השפה. כל קורס שפה במתכונת החדשה מתנהל בשפת היעד כבר מהשיעור הראשון. בצורה זו מבססים בו בזמן את מיומנויות הקריאה, הכתיבה, השמיעה והדיבור, ובונים ביטחון לפעול בשפה. התאמת תוצרי הלמידה למקובל באוניברסיטאות בחו"ל מאפשרת לסטודנטים להשתלב באופן מיטבי בקורסי שפה במסגרת תוכניות לחילופי סטודנטים ובלימודים לתארים מתקדמים בחו"ל.
כל קורסי השפה במתכונת החדשה הם סמסטריאליים ולא שנתיים ובכך מותאמים לצרכי היוצאים לחילופים.

לימודי שפות בחול, מתחת לכותרת הראשית מתוקן copy

הכרה בנ״ז עבור לימודי שפה

ההתייחסות לקורסי שפה שנלמדים במסגרת תוכניות חילופים דומה להתייחסות לכל קורס אחר בכל הנוגע לשיטת המרת היקף הקורס לנ"ז באוניברסיטה העברית. כמו כן, חובה לאשר מראש, בפקולטת-האם, את הקורסים והיקפם טרם היציאה מהארץ.

טרם היציאה לחו"ל, חובה על התלמידים להגיש לרכז/ת הבינ"ל בפקולטת- האם:

  • אישור עקרוני מהחוג שמציין את השפה, את הרמה, ואת היקף הנ"ז שבהם החוג מוכן להכיר.
  • אישור עקרוני מהיחידה ללימודי שפות שהקורס המבוקש עומד בתנאים האקדמיים הדרושים.

אין כל התחייבות להכיר בדיעבד בקורסים שלא אושרו מראש.

במקרה שעם ההגעה למוסד המארח מתברר שלא ניתן ללמוד בפועל בקורס שפה שאושר טרם היציאה, ניתן לבדוק חלופה בהתכתבות עם היחידה ללימודי שפות ולעדכן את תוכנית הלימודים במסגרת טופס השינויים של המוסד המארח. יש לקחת בחשבון שייתכן שלא יימצא קורס מתאים. עם החזרה לארץ, התלמידים יגישו לרכז/ת הבינ"ל בפקולטת-האם בקשה להכרה בקורס שאושר טרם היציאה, בצירוף גיליון ציונים.
בשלב זה לא ניתן להכיר בקורסי קיץ כנ"ז לתואר.

לתקנון המלא על הכרה בנ"ז עבור לימודי שפה בחו"ל לחץ כאן.

הכרה ברמת שפה (ללא נקודות זכות)

סטודנטים רבים מנצלים את שהותם בחו״ל כדי ללמוד שפה מעבר לתוכנית הלימודים, גם ללא הכרה בנ״זים (לרוב כקורס קיץ). קורסי שפה אלה נלמדים שלא במסגרת תוכנית הלימודים הנדרשת לחילופים, ובכפוף לאישור מטעם המוסד המארח.
כמו כן, יש לבדוק בקפידה מול המוסד המארח האם חלים תשלומים נוספים עבור קורסים שאינם נכללים בתוכנית הלימודים המאושרת לחילופים, ובפרט עבור קורסי קיץ.

יש לבדוק את האפשרות להכיר ברמת השפה בקורס טרם הנסיעה.
ניתן להגיש בקשה להכרה ברמת שפה עבור קורסי קיץ.
הכרה ברמת שפה שנלמדה לפי המסגרת האירופית במוסד אקדמי מוכר שלא במסגרת תוכנית הלימודים תצוין בגליון הציונים כפטור מלימודי שפה ברמה זו (רמות A1 עד C2 ;לא ניתן להכיר בחצאי רמות).
 

יצירת קשר

בכל שאלה בנושא לימודי שפות בחו"ל, ניתן לפנות למזכירות היחידה:
languagehu@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882771
חדרים 5807/5805, הפקולטה למדעי הרוח