קולות קוראים

ההרשמה לתכנית החילופים באוניברסיטה העברית פתוחה!  תאריך אחרון להגשה: 28 בנובמבר 2021.

במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים, מוצעות לתלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורט מלגות ללימודים לסמסטר אחד (בדרך כלל) במוסדות מובילים ברחבי העולם. בשלב זה, לא תתקיים תכנית חילופי סטודנטים באוסטרליה. 
תכנית ארסמוס + מציעה מלגות ללימודים לסמסטר אחד במוסדות מובילים באירופה. כמו כן, הסכמים בילטראליים - המסלול הבילטראלי מציע מלגות ללימודים לסמסטר אחד (אלא אם צוין אחרת) באוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם. הרישום לתכנית החילופים יעשה באמצעות המערכת המקוונת Mobility Online
 

מלגות לחילופי סטודנטים במסגרת תכנית ארסמוס+ והסכמים בילטראליים לשנת תשפ"ג – 2023/2022: