רשימת אנשי קשר

מידע כללי

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

הרשות לבינלאומיות                  

גב' ליאת גבאי, אחראית חילופי סטודנטים יוצאים (יעדים באירופה)

הר הצופים, בניין בויאר קומה 5, חדר 526         

liatg@savion.huji.ac.il
02-5881032

הרשות לבינלאומיות סטודנטים יוצאים (יעדים מחוץ לאירופה)

דניאלה פקטורוביץ', רכזת חילופי סטודנטים יוצאים. (יעדים מחוץ לאירופה)

הר הצופים, בניין בויאר קומה 5, חדר 525

outgoing@savion.huji.ac.il
02-5883428

אישור קורסים לפני יציאה לחילופי סטודנטים

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע    

גב' קרן לוי, רכזת בוגר

ספרא, בניין לוי, חדר 112

kerenlev@savion.huji.ac.il
02-6585362

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

גב' שולי כהן, רכזת מוסמך

 

shulic@savion.huji.ac.il
02-6586722

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב 

גב' שלומית יוסף, רכזת לימודי בוגר בחוג להנדסת חשמל ומחשבים וביולוגיה חישובית

ספרא, Rothberg B-303

yshlomit@cse.huji.ac.il
02-5494502

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

גב' שרית עדיקה, רכזת לימודי בוגר בחוג למדעי המחשב

ספרא, Rothberg B-303

saritad@savion.huji.ac.il
02-5494501

הפקולטה למדעי החברה

מר רומן קרייב, רכז תוכניות חילופי סטודנטים בפקולטה למדעי החברה

 

romank@savion.huji.ac.il
02-5883417

הפקולטה למדעי הרוח

גב' ויקי סלנט, רכזת תכניות בינלאומיות

 

hum_international@savion.huji.ac.il
02-5880297

בית הספר לחינוך

גב' ססקייה דה-האן' עוזרת לענייני הוראה, ביה"ס לחינוך

 

saskiad@savion.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות

גב' ענת גזית בוטון, ראש תחום הוראה ותלמידים

 

anatg@savion.huji.ac.il
08-9489431

הפקולטה לחקלאות

גב' מעין גון, רכזת חילופי סטודנטים יוצאים בפקולטה לחקלאות 

 

mahyang@savion.huji.ac.il
08-9489063

בית הספר לעבודה סוציאלית

גב' דליה סול יונג, רכזת תכניות בינלאומיות

 

 swinternational@savion.huji.ac.il
02-5881391

הפקולטה למשפטים

גב' שני רבינוביץ', רכזת תוכניות בינלאומיות בפקולטה למשפטים

 

shaniebe@savion.huji.ac.il
02-5880044

בית הספר למנהל עסקים (בוגר)

גב' שירן טויטו, מזכירות בוגר

 

shirantw@savion.huji.ac.il
02-5883428

בית הספר למנהל עסקים (מוסמך)

גב' ענת דרור, מזכירות מוסמך

 

anatd@savion.huji.ac.il
02-5880471

בית הספר למנהל עסקים

מר רז רבינוביץ, ביה"ס למנהל עסקים

 

razra@savion.huji.ac.il

הרשות לתלמידי מחקר

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

הרשות לתלמידי מחקר    

גב' נטע וייסמנהלת הרשות לתלמידי מחקר   

 

netaz@savion.huji.ac.il
02-6584742

הרשות לתלמידי מחקר

גב' מיכל אשכנזיראש צוות המדעים העיוניים

 

michalash@savion.huji.ac.il
02-5882855

         

אישורי שפה

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

אישור ידיעת אנגלית

גב' מרים פופקו, רכזת אקדמית, היחידה לאנגלית כשפה זרה

הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4802

Miriam.poupko@mail.huji.ac.il
02-5883932

אישור ידיעת שפות שאינן אנגלית

גב' חיה פישר, ראשת היחידה ללימודי שפות

הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדרים 5807/5805

languagehu@savion.huji.ac.il
02-5881984

ענייני שכר לימוד

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

מדור שכר לימוד ותשלומים 

מוקד טלפוני למידע ושירות בנושאי שכר לימוד ותשלומים

מערכת פניות

02-5882888

מדור שכר לימוד ותשלומים 

גב' שלי קליגר, מנהלת היחידה לשכ"ל ותשלומים

 

shellyk@savion.huji.ac.il
02-5883224

מדור שכר לימוד ותשלומים 

גב' מירי אמסלם, היחידה לשכר לימוד ותשלומים

 

miriam@savion.huji.ac.il
02-5881370

שונות

שם יחידה

איש/ת הקשר ותפקיד

מיקום

פרטי התקשרות

שירותי יעוץ לסטודנט

שירותי הייעוץ לסטודנט

לפי קמפוס

psyserv@mail.huji.ac.il
02-5880429