איך זה עובד


סטודנטים יכולים לצאת לסמסטר או שנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של האוניברסיטה העברית, ללמוד קורסים, לצורך מחקר, ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר.
בתחילת שנת הלימודים (לרוב בחודשי אוקטובר-נובמבר) הרשות לבינלאומיות מפרסמת קול קורא לחילופי סטודנטים דרך המייל האוניברסיטאי, עמודי הרשתות החברתיות של האוניברסיטה ואתר הרשות.
בקול הקורא, ישנן הנחיות לפורטל הרישום בו מוצעים מוסדות במסגרת תכנית ארסמוס + והסכמים בילטראליים, ניתן לבחור עד שלושה מוסדות משני המסלולים גם יחד. לאחר הגשת המועמדות, הבקשות מועברות לדירוג מנהלי ואקדמי של הפקולטות השונות, שבסופו הסטודנטים שהתקבלו משובצים במוסדות השונים. לאורך השנה הסטודנטים עוסקים בהכנות לחילופים, וכבר בחודשי הקיץ (אוגוסט-ספטמבר) מתחילים ביציאה ליעדים השונים בעולם.

 

התאמה וזכאות לתוכנית

 • סטודנטים בשנה ב' או שנה ג' לתואר בוגר (לצורך השלמת תואר בוגר ובתנאי שיותרו להם מינימום 10 נ"זים בשנה"ל תשע"פ)
 •  סטודנטים בשנה ג' לתואר בוגר המתעתדים להתחיל לימודי מוסמך בשנה הבאה -  בכפוף לאישור החוג מראש.
 • סטודנטים לתואר מוסמך - בכפוף לאישור החוג מראש .
 •  דוקטורנטים בשלבים השונים.  

לוח זמנים

פרסום קול קורא
תחילת שנת הלימודים באוניברסיטה (חודשים אוקטובר- נובמבר).

מועד הסיום להגשת מועמדות לתכניות החילופים
כחודש לאחר פרסום הקול הקורא.

שיפוט
כחודשיים לאחר הגשת המועמדות יתקבלו תוצאות ועדת השיפוט הפנים אוניברסיטאית ליציאה לחילופים.
אישורי המועמדות על ידי המוסד המארח יתקבלו כארבעה חודשים טרם פתיחת השנה האקדמית במוסד.

הכנה ליציאה
במהלך תקופת ההכנה תקיימו קשר שוטף עם הרשות לבינלאומיות ועם המוסד המארח, לתיאום פרטי היציאה לחילופים, הן בהיבט האקדמי והן בהיבטי הנסיעה לחו"ל (ויזה, ביטוח בריאות וכו').

יציאה לחו"ל
ניתן לצאת לתקופת החילופים בסמסטר א' או ב׳ של שנה שלישית בתואר בוגר, או בשנה ב׳ בתואר מוסמך, או בכל שלבי לימודי הדוקטורט, בהתאם ללוח השנה האקדמי במוסד המארח ולתוכנית הלימודים הנדרשת בארץ (חשוב לבדוק את הלוח האקדמי במוסד בחו״ל ולוודא שהלימודים מתחילים לאחר תום תקופת המבחנים בארץ).

חזרה לארץ
לאחר תום הסמסטר במוסד המארח.

מסלולי יציאה לחילופי סטודנטים

ישנם שלושה מסלולים עיקריים לחילופי סטודנטים:
1. מסלול אוניברסיטאי (דרך הרשות לבינלאומיות):
לאוניברסיטה העברית הסכמים לחילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אוניברסיטאות מובילות באירופה, אמריקה, אוסטרליה ומזרח אסיה. הסכמים אלה כוללים לרוב את כל התחומים האקדמיים.
רשימת ההסכמים האוניברסיטאיים

2. מסלול פקולטטי (דרך הפקולטה):
לפקולטאות שונות באוניברסיטה העברית ישנם הסכמים לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות ברחבי העולם.
הסכמים אלה פתוחים רק לסטודנטים של הפקולטה ובתחום האקדמי של אותה פקולטה. ההרשמה מתבצעת דרך הפקולטה.
רשימת הסכמים פקולטטיים

3. מסלול ארסמוס+ (דרך הרשות לבינלאומיות או דרך הפקולטה):
תכנית Erasmus+ של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט היא תוכנית ניידות .
האוניברסיטה העברית שותפה בתכנית עם מעל 30 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility".
במידה ותבחרו ללמוד באחד מהמוסדות איתם יש לנו הסכם ארסמוס+, תהיו זכאים למלגה מהאיחוד האירופי, אשר מכסה באופן חלקי או מלא את הוצאות הטיסה ועלויות המחיה.
רשימת המוסדות האוניברסיטאיים המשתתפים בתכנית

יעדי נסיעה

מעל 100 מוסדות ברחבי העולם!

יש להתעדכן ברשימות המוסדות המוצעים דרך הקולות הקוראים.

תכנים, דרישות והכרה בקורסים

כמה נ״זים לומדים בחו״ל ככלל, במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 נ"ז ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך ללמוד בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה (ו/או לקורסי "אבן פינה") או כתחליף לקורסי חובה וקורסי שפה כמפורט בתקנון חילופי הסטודנטים. לא ניתן למלא את חובת ההגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת לימודים בחו"ל.
במידה והקורס בחו"ל הוא קורס חובה בתכנית הלימודים: חשוב לוודא כי קיימת חפיפה מרבית בתכני הקורס באוניברסיטה המארחת לתכני הקורס באוניברסיטה העברית וכי לא נקלח בעבר קורס דומה לו באוניברסיטה העברית.

חובות מתקדמים לתואר: חשוב לברר מול הפקולטה מהם החובות המתקדמים לתואר מבעוד מועד, (עבודות סמינריוניות ועבודת גמר שנדרשים להתבצע  במסגרת הלימודים באוניברסיטה העברית.
כמו כן, לא ניתן לקחת קורס שנתי באוניברסיטה העברית אם יוצאים לחו״ל לסמסטר אחד.

תואר דו-חוגי: על אף שניתן להגיש מועמדות לאחד משני תחומי הלימוד, נדרש ליידע את שני החוגים בהגשת מועמדות לתכנית החילופים, וזאת על מנת לבחון את ההשלכות של לימודים בתחום אחד במהלך הסמסטר בחו"ל על  תוכנית הלימודים של החוג השני.

גרירת לימודים מעבר לשנות התקן: יש לקחת בחשבון את האפשרות שיציאה לחילופים תגרום להארכת משך התואר, כולל המשתמע מכך לגבי תשלום שכר לימוד. לצורך היערכות נכונה מומלץ להתייעץ עם רכז התוכניות הבינלאומיות בפקולטה טרם הגשת המועמדות.

ציון בקורס הנלמד בחו״לקורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חילופים שיוכרו באוניברסיטה העברית לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.

שיקולים וההשלכות של לימודים בחו"ל

ישנם שיקולים שונים הכרוכים ביציאה לחילופי סטודנטים. בין השאר הם כוללים שיקולים אישיים-משפחתיים, כלכליים, ואקדמיים. להלן מספר נקודות אליהן מומלץ לשים לב במיוחד:

 • כיצד הנסיעה עלולה להשפיע על עבודה, מגורים, משפחה, זוגיות וכדומה.
 • הארכה אפשרית של תקופת הלימודים בסמסטר או בשנה.
 • מוכנות לשהייה ממושכת בארץ זרה.

שכ״ל ותשלומים

עלות היציאה לחילופי סטודנטים משתנה מסטודנט לסטודנט, ומושפע מגורמים שונים כגון המדינה המארחת, תקופת השהיה בחו"ל, רמת המחייה וגורמים נוספים. בזמן החילופים , תשלום שכר הלימוד ממשיך להתבצע כרגיל ישירות מול האוניברסיטה העברית (ולא מול המוסד המארח), למעט דמי רישום/טיפול שלעיתים נדרש לשלם.

עם זאת, יש לקחת בחשבון הוצאות נוספות כמו:

 • כרטיסי טיסה, לינה, מזון, ביטוח רפואי, אשרות, דרכון והוצאות אישיות.
 • טיפ! באתר זה ניתן להעריך עלויות מחיה לפי מדינה.
 • לצורך סיוע במימון  הנסיעה, הרשות לבינלאומיות מציעה מלגות שונות דרך תוכנית ארסמוס+ ומלגות אחרות אשר יכולות לעזור להפוך את החלום למציאות.

כל המידע אודות מלגות נמצא בקולות הקוראים שמתפרסמים מדי שנה.

טפסים

הפניות למידע נוסף

 • רשימת אנשי קשר.
 • משרד הרשות לבינלאומיות.
 • מפת ההסכמים עם אוניברסיטאות חו״ל.
 • אתרים ודפי מידע של המוסדות בחו”ל (מופיעים בקולות קוראים) - יש להיכנס לאתרי האוניברסיטאות המוצעות השונות וכניסה לדפי מידע ולבחון בקפידה את תכניות הלימודים המוצעות שם לתלמידי חילופין).
 • פעם בשנה (בתחילת השנה האקדמית) מקיימת הרשות לבינלאומיות מפגשי מידע לסטודנטים בנושא יציאה לחילופי סטודנטים. ניתן לעקוב אחר הפרסום של מועד המפגש באתר שלנו.
 • דף שאלות ותשובות.
 • להיעזר בסטודנטים שחזרו מחילופין שנסעו לחו”ל במוסדות בהם אתה מעוניין ללמוד. הרשות לבינלאומיות תשמח לתת לכם פרטים.
 • תקנון נה”ל בנושא חילופי סטודנטים.