עדכוני קורונה תשפ"ב

3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

הנחיות סיום סמסטר א' תשפ"ב

9 ינואר, 2022

אנחנו ממשיכים לעדכן את מדיניות האוניברסיטה, עם ההחמרה במצב התחלואה.היעד העיקרי שלנו הוא לצמצם את מספר המקרים של הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כדי להגן על הבריאות של כלל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובנוסף גם כדי להגדיל את הסיכוי שנוכל לקיים את פעילויות הליבה של האוניברסיטה גם בשבועות הקרובים.

קרא עוד

 1. ההוראה בשבוע האחרון של הסמסטר מתקיימת מרחוק. עד להודעה חדשה, מלבד לצורך קיום בחינה, לא יתקיימו בתחומי האוניברסיטה מפגשים בנוכחות של למעלה מ-10 אנשים באותו חדר.

 2. בספריות ובחוות המחשבים יצומצם מספר העמדות הפעילות, כך שיהיו פחות נוכחים במתחמים אלה. אנו חוזרים ומדגישים שיש לעטות מסיכות בעת שהייה בשטחים סגורים בכל רחבי האוניברסיטה, לשוב לפעול לאוורור החדרים והאולמות ככל שניתן.

 3. הסגל המינהלי של האוניברסיטה עובר כעת לעבוד במתכונת של כמוסות )"קפסולות"(. ההנחיות המדויקות יועברו על ידי מנהלות ומנהלי היחידות. שירות לסטודנטים יעשה מרחוק, במתכונת מקוונת, ללא מפגש פיזי.

 4. מומלץ מאד להימנע מלאכול במרחבים משותפים. מרבית בתי האוכל בקמפוסים נשארים פתוחים, אך מוטב לאסוף את המזון ולאכול במרחב פרטי.

 5. חל איסור מוחלט להגיע לקמפוס בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )גם אם התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה( או של שפעת. מי שמתגורר עם חולה מאומת לקורונה מנוע מלהגיע לאוניברסיטה במשך שבוע מתחילת הופעת הסימפטומים. בכל מקרה של היחשפות לחולה מאומת יש להמתין 48 שעות ממועד החשיפה ורק אז לבצע בדיקה ביתית. אם מתקבלת תוצאה שלילית ובחלוף הזמן האמור ניתן לשוב לפעילות בקמפוס.

 6. באשר לבחינות, הדיקנים פועלים לכך שחלק גדול ככל האפשר מן הבחינות יתקיימו מרחוק. במכתב שנשלח לסטודנטים הודגשה החשיבות של הקפדה על יושר אקדמי והובהר שננקוט בהליכי משמעת בכל מקרה של מרמה. מיעוט הבחינות יתקיים בקמפוס. אלה בחינות שבשל אופיין, מוטב שלא לקיימן מרחוק. יש לקיים בחינות בקמפוס תוך הקפדה יתרה על כללי הזהירות: הקפידו בבקשה לרווח עוד יותר מהרגיל את סדרי הישיבה בכיתות והנחו את המשגיחים לעטות מסכה בעצמם ולאכוף חובת עטית מסכה בכל מהלך הבחינה. במידת האפשר, יש לפעול גם לאוורור הכיתות. סטודנטים וחברי הסגל אינם רשאים להגיע לבחינה בכל מקרה של תסמינים של המחלה )גם אם בבדיקה התקבלה תוצאה שלילית(, כמו גם במקרים שבהם הסטודנט הוא חולה מאומת, נחשף לחולה מאומת לפני הבחינה או מתגורר עם מי שהוא חולה מאומת. זוהי עבירת משמעת חמורה להיות נוכח בבחינה בקמפוס אם קיימים תסמינים או חשש לגרימת הידבקות. סטודנטים שלא יוכלו להגיע לבחינה בקמפוס בשל סיבות רפואיות כאמור, ייבחנו במועד ב' ויהיו זכאים להיבחן גם במועד מיוחד, לאחר הגשת בקשה מנומקת לוועדת ההוראה. סטודנט שנמצא בסיכון גבוה לפתח סיבוכים במקרה של הידבקות במחלה או מי שמתגורר עם בן משפחה בסיכון גבוה לפתח סיבוכים כאמור הונחה לפנות אל מזכירות החוג, כדי שתוסדר עבורו האפשרות להיבחן בחדר מבודד. במקרים מיוחדים יש להפנות את הסטודנטים אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים.

 7. הפעילות במעבדות המחקר נמשכת, אולם על ראשי/ות המעבדות לצמצם את מספר הנוכחים במעבדה, בהתאם לתנאים הפיזיים במעבדה ולאופי הפעילות בה. על ראשי המעבדות למסור דיווח בכתב לראש/ת המכון או המחלקה, ככל האפשר עד יום שלישי, 22.1.11 ,באשר להסדר שקבעו לעניין פעילות המעבדה. הקפידו בבקשה לעטות מסכה והנחו את הסטודנטים להימנע באופן מוחלט מלהגיע למעבדה )ולקמפוס בכלל( בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )או של שפעת( וגם בכל מקרה שבו מי שמתגורר אתם אובחן חולה. התחשבו בבקשה בבקשות של סטודנטים לקיים את פעילות המחקר מרחוק )ככל שהדבר אפשרי(. בריאות טובה. השבועות הקרובים יהוו אתגר עבור כולנו. מלאו בבקשה בקפידה אחר ההנחיות, על מנת שנוכל לשוב לשגרה בתחילת סמסטר ב'.

 

בברכה,

אשר כהן, נשיא

ברק מדינה, רקטור

ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

הנחיות לבחינות בסמסטר א' תשפ"ב

9 ינואר, 2022

ברכותיי עם הסיום המוצלח של הלימודים בסמסטר א' תשפ"ב ואיחולי הצלחה בבחינות. אני מבקש לעדכן באשר לנהלים לקראת הבחינות. אקדים לכך סקירה קצרה של מצב האוניברסיטה שלנו.

קרא עוד

א. מצב האוניברסיטה

 

 1. אנו פועלים כדי להמשיך להיות המוסד האקדמי המוביל בישראל, בחדשנות בהוראה, ביחס אל הסטודנטים, בהיצע המלגות ובעיקר באיכות ההכשרה האקדמית. אני שמח לדווח שבמשאל שביעות הרצון שאנו עורכים מדי שנה (במהלך חודש יולי), ואשר השנה השיבו לו כ-7,700 סטודנטים/ות (כ-40% מכלל הסטודנטים/ות לתארים בוגר ומוסמך), ממשיכה מגמת העלייה בשביעות הרצון של הסטודנטים (טבלה 1) (הנתונים הם ממוצע התשובות, שניתנו בטווח שבין 1 ל-5: 1 – כלל לא שבע רצון; 2 – שביעות רצון נמוכה; 3 – בינונית; 4 – גבוהה; 5 – גבוהה מאד):

   

  1. שביעות רצון כללית

  תשע"ז

  תשע"ח

  תשע"ט

  תש"ף

  תשפ"א

  3.62

  3.68

  3.79

  3.82

  3.89

   

  התוצאות המפורטות של המשאל זמינים כאן; הנתונים שמתייחסים לשביעות הרצון בחוגים השונים יתפרסמו באתרי החוגים וניתן לקבלם גם באמצעות פנייה אל הדיקן/נית.

  המשך מגמת העלייה בשביעות הרצון מבטאת הכרה שלכם/ן במאמצים הרבים של חברות וחברי הסגל האקדמי והמינהלי באוניברסיטה. איננו קופאים על השמרים (צפניה א י"ב), במיוחד לאור כך שיש עדיין מספר יחידות שבהן שביעות הרצון המדווחת של הסטודנטים נמוכה מן הסביר. הנהלות היחידות האקדמיות פועלות נמרצות להפקת לקחים ממצאי המשאל הכללי ומן המשובים שמתייחסים לקורסים השונים מתוך שאיפה להמשיך ולהשתפר. בבקשה השלימו את מסירת חוות הדעת שלכם/ן מן ההוראה בקורסים שנלמדו בסמסטר שחלף.

  אנו בעיצומו של מהלך נרחב לעידוד למידה פעילה, בעיקר בהרחבת היקף העבודות, שרובן נעשות בקבוצות. בהתאם לכך, מתוך כ-2,200 קורסים שנלמדו בסמסטר א' שחלף, רק בכ-800 אמורה היתה להתקיים בחינה (ובמקרים רבים, משקלה בציון הסופי אינו עולה על 70%), ועם ההתפרצות המחודשת של המגפה, מספר הבחינות הופחת לכ-600 בלבד, כך שב-רבע בלבד מן הקורסים יש בחינה. זהו מהלך שמשפר באופן יסודי את איכות הלמידה וההוראה.

   
 2. לוח השנה האקדמי: הלימודים בסמסטר א' באוניברסיטה מתקיימים ברציפות, כמעט ללא ימי חופשה. אני שמח לבשר כי החל משנת הלימודים הבאה, תיכלל בסמסטר א' חופשה בת שבוע, בסביבות חג חנוכה (בלי להאריך את הסמסטר, כך שהוא יכלול מעתה 13 שבועות לימוד). החופשה תאפשר התרעננות מרצף הלמידה וההוראה.
   
 3. מלגות: האוניברסיטה העברית ממשיכה להוביל בישראל בהיצע המלגות. אני מזכיר את פורטל המלגות המקיף שמפעיל דיקנט הסטודנטים (לצד מגוון רחב של שירותים נוספים שמספקת יחידה זו), כאן. מומלץ מאד לעיין באתר המלגות מעת לעת. האגף לקשרי חוץ של האוניברסיטה עסוק מאד בגיוס תרומות לאוניברסיטה, שמיועדות למלגות עבורכם/ן ולקידום תשתיות מחקר. לאחר שיא בשנה הקודמת, תש"ף, שבה הוענקו לאוניברסיטה – כלומר לכן/ם – תרומות בסכום הגבוה בתולדות האוניברסיטה בשנה אחת, בשנה שחלפה, תשפ"א, נשבר השיא שוב, ונתרמו 151 מיליון דולר.
   

מחקר: האוניברסיטה העברית היא כידוע אוניברסיטת מחקר. המחקר וההוראה שלובים זה בזה, ולציבור הסטודנטים תרומה ניכרת לקידום המחקר. אני שמח לבשר שהאוניברסיטה העברית חזרה למעמדה כמוסד האקדמי המוביל בישראל לפי כלל המדדים הרלוונטיים. בין היתר, במדד שנחאי, שהוא המדד העיקרי לדירוג מוסדות בעולם, מדורגת האוניברסיטה שלנו במקום ה-90 בעולם והראשון בישראל (מבין מאה המוסדות הראשונים בעולם מודרגים גם מכון ויצמן, במקום 92, והטכניון, במקום 94).

אמדן טוב לתרומת המחקר באוניברסיטה מתקבל מן הנתונים שלפיהם הממשלה (באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב, ות"ת) מתקצבת את האוניברסיטאות. לכלל האוניברסיטאות מוקצים כ-3 מיליארד ש"ח למימון פעילותן, בהתאם להישגים היחסיים של חוקרי/ות המוסדות בהיבטים שונים שקשורים למחקר: פרסומים אקדמיים (לאחר שקלול ה- Impact Factor של כתבי העת שבהם פורסמו המאמרים) (34%), זכייה במענקי מחקר תחרותיים (49%), ומספר תלמידי המחקר (17%). דוח מפורט על הישגי האוניברסיטה זמין כאן; הנתונים שלהלן (טבלה 2) מסכמים את הנתח (באחוזים) של כל מוסד בעוגת התקציב ולפיכך בתרומה למחקר בישראל. לאחר שנתיים (2019 ו- 2020) שבהן ירדנו למקום השני, חזרנו בשנה שעברה למקום הראשון, והשנה אף הגדלנו מעט את הפער מן המקום השני:

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2. מחקר ות"ת (%)

20.5

20.3

19.8

19.7

20.2

21.2

העברית

19.5

19.6

19.9

20.3

19.8

19.3

תל-אביב

15.4

15.6

15.6

15.7

15.6

15.0

הטכניון

13.9

13.7

13.3

12.9

13.7

14.4

ויצמן

12.5

12.5

12.7

13.1

12.5

12.5

בן-גוריון

10.4

10.4

10.8

10.8

10.9

10.6

בר-אילן

7.8

7.9

7.9

7.5

7.3

7.0

חיפה

ב. היערכות לתקופת הבחינות
 

 1. לאור ההחמרה בתחלואה, החלטנו כידוע לעבור להוראה מרחוק בימים שנותרו עד לסיום הסמסטר. הדבר נועד לצמצם את מספר המקרים של הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כמובן כדי להגן על הבריאות של כלל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובאופן משני גם כדי להגדיל את הסיכוי שכולכם/ן תגיעו לתקופת הבחינות בריאים/ות.

  הסגל המינהלי של האוניברסיטה עובר כעת לעבוד במתכונת של כמוסות ("קפסולות"). שירות לסטודנטים במזכירויות יעשה מרחוק, במתכונת מקוונת, ללא מפגש פיזי.

  לפי המדיניות המעודכנת של האוניברסיטה, חל איסור להיכנס לקמפוס בכל אחד מן המקרים הבאים (בנוסף לדרישה של הצגת "תו ירוק"): קיום סימפטומים של קורונה (גם אם התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה) או של שפעת, מגורים עם מי שאובחן כחולה קורונה או היחשפות לחולה מאומת. במקרה של היחשפות לחולה מאומת יש לשהות בבידוד במשך 48 עד 72 שעות ואז לבצע בדיקה ביתית. רק לאחר קבלת תוצאה שלילית בחלוף הזמן האמור ניתן לשוב לפעילות בקמפוס. אנחנו ממשיכים לעדכן על חולים מאומתים שנכחו בקמפוס (מי שנכח/ה בקמפוס בסמוך למועד שבו אובחן/נה כחולה, מתבקש/ת לדווח על כך כאן).

  לצד האמור לעיל, ככל שאינכם/ן חייבים/ות בריאותית לשהות בבידוד, בבקשה אל תבודדו עצמכם/ן מן העולם: יש חשיבות מכרעת ללימוד עם חברים/ות, למפגשים חברתיים ולשמירה רבה ככל האפשר על שגרה. אך נהגו בחכמה, אל תסכנו עצמכם/ן במפגשים מרובי משתתפים והקפידו לעטות מסכה.

 2. מתוך כ-600 הבחינות שיתקיימו בתקופת הבחינות הקרובה, מרביתן (כ-500 בחינות) יתקיימו מרחוק, באמצעות אתר מודל-בחינות (שהוא נפרד מאתר המודל הרגיל). מי שזו להם/ן הפעם הראשונה שהם/ן נבחנים/ן מרחוק, בבקשה תרגלו זאת עוד השבוע. ודאו גם שידועים לכם פרטי אנשי הקשר בפקולטה לטיפול בתקלה טכנית (אם אינכם/ן יודעים/ות, פנו בבקשה עוד השבוע למזכירות החוג). במקרה של תקלה בזמן הבחינה ניתן ליצור קשר גם עם מרכז התמיכה של אגף המחשוב. אם מדובר בתקלה שפוגעת באפשרות להשלים את הבחינה, ניתן יהיה להיבחן במועד מיוחד (לאחר היבחנות במועד ב'), באמצעות פנייה אל ועדת הוראה והצגת תיעוד של התקלה. ביום הבחינה, הקפידו להיכנס לאתר הבחינה במועד שיימסר, משום שלא תתאפשר כניסה באיחור לבחינה (מחשש שכניסה באיחור מסייעת בהפרת הכללים). הימצאות בבידוד בזמן בחינה מקוונת אינה עילה להיעדרות מן הבחינה.

  הערה לא נעימה: בחינות מקוונות מגדילות את הפיתוי להפר את הכללים ולנהוג בחוסר יושר אקדמי. הנהלת האוניברסיטה בחרה לקיים בחינות רבות במתכונת מקוונת כדי לצמצם את הסיכון לבריאות, והבחינות שיתקיימו מרחוק הן אלה שבהן להערכתנו נוכל לאתר במידה רבה יחסית מקרים של מרמה. איננו מפעילים תוכנות מעקב (בחלק מהיחידות תותקן במחשבים תוכנת חסימה), אך אנו מפעילים מגוון אמצעים לאיתור העתקות, ובכלל זה תוכנת "אוריג'ינלטי", שמזהה אוטומטית טקסטים דומים, לצד השגחה אנושית בזמן הבחינה. לפי תקנון המשמעת, בכל מקרה של הרשעה במרמה בבחינה מוטל עונש חובה מינימאלי של הרחקה לשנה מן הלימודים, וזאת בנוסף לכתם שכרוך בהרשעה בעבירת משמעת, שלילת הזכאות למלגות והשלכות לא נעימות אחרות. בבקשה נהגו בהגינות ואל תתפתו לקיצורי דרך.
   

 3. מיעוט הבחינות יתקיים בקמפוס. אלה בחינות שמצאנו כי יש קושי להבטיח באופן סביר שמירה על יושר אקדמי אם יתקיימו מרחוק. נקיים את הבחינות הללו, שהודעה לגביהן נמסרה למי שרשום לקורסים הרלוונטיים, תוך הקפדה יתרה על כללי הזהירות: שמירה על ריחוק באולם הבחינה ואכיפת חובת עטית מסכה בזמן הבחינה. בכל מקרה של תסמינים של המחלה, חל איסור מוחלט להגיע לבחינה (גם אם בבדיקה התקבלה תוצאה שלילית). זוהי עבירת משמעת חמורה להיות נוכח בבחינה בקמפוס אם קיימים תסמינים או חשש להידבקות.

  סטודנט/ית שאינו/ה יכול/ה להגיע לבחינה בקמפוס בשל סיבות רפואיות אישיות (חולה מאומת/ת, היחשפות לחולה מאומת/ת בסמוך למועד הבחינה, לרבות מגורים עם חולה מאומת, חובת שהות בבידוד או קיום תסמינים של המחלה בסמוך לפני הבחינה), ייבחן במועד ב' ובמידת הצורך יהיה זכאי/ת להיבחן גם במועד מיוחד, לאחר הגשת בקשה מנומקת לוועדת ההוראה של הפקולטה. סטודנט/ית שנמצא/ת בסיכון גבוה לפתח סיבוכים במקרה של הידבקות במחלה או מי שמתגורר/ת עם בן משפחה בסיכון גבוה לפתח סיבוכים כאמור יפנה אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים, ותוסדר עבור/ה האפשרות להיבחן בחדר מבודד והתאמות נחוצות אחרות.
   

 4. הפעילות במעבדות המחקר נמשכת, אולם הנחנו את ראשי/ות המעבדות לצמצם את מספר הנוכחים בו-זמנית במעבדה. הקפידו בבקשה לעטות מסכה והימנעו באופן מוחלט מלהגיע למעבדה (ולקמפוס בכלל) בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה (או של שפעת) וגם בכל מקרה שבו מי שמתגורר/ת אתכם/ן אובחן חולה.

 

בריאות טובה ובהצלחה בחינות. נקווה שנוכל לשוב לשגרה בתחילת סמסטר ב', באביב הקרוב.

 

בברכה,

ברק מדינה, רקטור

 

 

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

מכתב ההנהלה לאור ההתפרצות המחודשת של מגפת הקורונה

30 דצמבר, 2021

היערכות האוניברסיטה העברית לאור התגברות מספר מקרי ההדבקה והנגשת עמדות לבדיקה מהירה בקמפוסים

קרא עוד

שלום לחברות ולחברי קהילת האוניברסיטה העברית,

אנחנו מבקשים לעדכן באשר למדיניות האוניברסיטה העברית לאור ההתפרצות המחודשת של מגפת הקורונה. לעת עתה לא הוטלו הגבלות מטעם הממשלה על המשך קיום הפעילות האקדמית. אולם, הנהלת האוניברסיטה החליטה להתאים את הפעילות, מתוך חשיבות השמירה על הבריאות של כולנו, הרצון לצמצם את הסיכון להידבקות בנגיף, וחשיבות המשך הלמידה והמחקר בקמפוס.

 1. מספר המקרים של חולים מאומתים מקרב הסטודנטים וחברי הסגל הוא קטן יחסית, ולכן בשבוע הבא )שבוע 13 של סמסטר א ', שיתחיל ב-2 בינואר( הלימודים באוניברסיטה ימשיכו להתקיים באותה מתכונת שבה התקיימו עד כה. עם זאת, בשבוע הקרוב לא תיאכף חובת נוכחות בקורסים "רגילים" שמתקיימים בקמפוס )אין שינוי במדיניות בדבר חובת נוכחות בקורסים מעשיים וקליניים, לרבות הכשרה מעשית ומעבדות הוראה(.

 2. לאור התחזיות להחמרה במגפה במהלך השבוע הבא, הלימודים בשבוע האחרון של הסמסטר )שבוע 14 ,) שמתחיל ביום ראשון , 9 בינואר 2022 ,יתקיימו מרחוק , באמצעות זום . הקישור לזום יהיה זמין באתר הקורס במודל. הדבר יתרום לצמצום הסיכון למחלה בתקופת הבחינות. בקורסים מעשיים וקליניים, לרבות קורסי הכשרה מעשית ומעבדות הוראה, הלימודים יתקיימו במתכונת רגילה גם בשבוע האחרון של הסמסטר, אלא אם תימסר לגביהם הודעה אחרת.

 3. פעילות המחקר באוניברסיטה נמשכת כסדרה.

 4. הנהלת האוניברסיטה פועלת לצמצום הסיכון להידבקות ברחבי הקמפוס. במסגרת זו, יוצבו בשבוע הבא עמדות לבדיקה מהירה; ותוגבר האכיפה של חובת עטית מסכות. אנו ממשיכים בתחקור כל מקרה של הידבקות. לפי מדיניות הממשלה, בעלי תו ירוק שנחשפו לחולה מאומת נדרשים לבידוד רק עד לקבלת תוצאה שלילית.

יחד נמשיך לפעול לסיום מוצלח של הסמסטר , תוך שמירה על הבריאות של כולנו. באשר לבחינות, אנו פועלים לצמצום מספר הבחינות שייערכו בקמפוס. נעדכן בעניין זה במהלך השבוע הבא.

בברכה,

פרופ' אשר כהן, נשיא

פרופ' ברק מדינה, רקטור

מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל

 

 

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

חשוב: הצורך להתחסן בחיסון הדחף (חיסון שלישי)

1 דצמבר, 2021

מי שביצע בדיקת קורונה באוניברסיטה העברית וזקוקים לדרכון רפואי יכולים לקבל בעלות מוזלת של 83₪ (70₪ + מע"מ)

קרא עוד

שלום לחברות ולחברי קהילת האוניברסיטה העברית,

כולנו, הסגל המינהלי והאקדמי וציבור הסטודנטים/ות, ממשיכים להיערך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. תודה לכולכם/ן על כך שאתם/ן נוהגים/ות באחריות. אנו מבקשים לעדכן בעניין הצורך להתחסן בחיסון הדחף (חיסון שלישי).

הכניסה לקמפוסים של האוניברסיטה העברית ממשיכה להיות מוגבלת למי שברשותם "תו ירוק" )או שיציגו בדיקה שלילית שנעשתה עד 48 שעות לפני מועד הכניסה(, וכך צפוי גם עם תחילת שנת הלימודים, ב- 10 באוקטובר 2021 .לאור הנחיות משרד הבריאות, על חברות וחברי קהילת האוניברסיטה להתחסן בחיסון שלישי, בחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השני או ממועד ההחלמה מהמחלה שגורף נגיף הקורונה. לפי ממצאי המחקר הרפואי והמלצות צוות המומחים של האוניברסיטה העברית, ההגנה שמספק החיסון פוחתת משמעותית בחלוף שישה חודשים, וחיסון הדחף נחוץ כדי להחזיר את ההגנה מפני הידבקות והדבקה לרמתה הגבוהה מאד שהיתה בסמוך לאחר קבלת החיסון השני. לפי החלטת הממשלה, החל מ-1 באוקטובר 2021 ,תוקפו של התו הירוק, ולפיכך גם האפשרות להיכנס לקמפוס, צפויים להיות מותנים בקבלת חיסון דחף לא יאוחר מחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השני.

בשנת הלימודים תשפ"ב, ככל שהדבר יהיה אפשרי מבחינה בריאותית, העבודה באוניברסיטה והלימודים בה יתקיימו מהקמפוס. מלבד קורסים מיוחדים, שפורסם בשנתון שיתקיימו מרחוק, לא ניתן יהיה להשתתף בשיעורים מרחוק אלא באמצעות צפייה בהקלטות השיעורים )בקורסים שבהם ההקלטות יהיו זמינות(.

התנהגות אחראית של כולנו תאפשר לנו לחזור לשגרת לימודים ועבודה מהנה ומלהיבה. אנו מאחלים לכם/ן וליקיריכם/ן בריאות טובה.

בברכה,

פרופ' אשר כהן, נשיא

פרופ' ברק מדינה, רקטור

מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל

 

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

התאמות בגין מגפת הקורונה לחברי סגל ללא קביעות שהם הורים לילדים צעירים

24 נובמבר, 2021

התאמות בגין מגפת הקורונה לחברי סגל ללא קביעות שהם הורים לילדים צעירים

קרא עוד

במהלך משבר הקורונה, החל מחודש מרץ 2020 ולפחות עד למועד כתיבת שורות אלה, נדרשו חברות וחברי הסגל שהם הורים לילדים צעירים להתמודד עם אתגרים מיוחדים. הקושי העיקרי נבע מכך שבחלק ניכר מן התקופה האמורה שהו הילדים בבית, בין בשל סגר כללי ובין בשל חובת שהות בבידוד. לכך נוספו מתח וחרדה, קושי בקיום מחקרים שמעורבים בהם בני אדם, קשיים בעבודת מעבדות המחקר ובפעילותם של עוזרי מחקר. על רקע זה קבעה הנהלת האוניברסיטה כבר לפני שנה הסדרים מיוחדים להתאמות לחברי סגל ללא קביעות. עם התמשכות המגפה וההחמרה בהשפעה השלילית שלה על פעילות המחקר של חברי וחברות הסגל, ובעקבות יוזמה של קבוצת חברות סגל, של יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ושל ארגון הסגל האקדמי הבכיר, החליטה הנהלת האוניברסיטה, בשיתוף פעולה עם הדיקנים, על שורה של התאמות שמבטאות התחשבות בקשיים המיוחדים הללו. ככל שהשלכות המשבר יימשכו, ייבחן הצורך בהתאמות נוספות ובהארכה של אלה הקיימות.

ההסדרים שמפורטים להלן חלים רק על חברי/ות סגל ללא קביעות, שהם/ן הורים לילדים )עד גיל 12 ,)שהחלו לכהן בסגל האוניברסיטה בשנת הלימודים תשפ"א או מוקדם יותר, וטרם קיבלו קביעות. הסדרים אלה חלים אוטומטית על כל חברות הסגל בקבוצה זו, והם יוחלו גם על חברי סגל בקבוצה זו שימצא, לאחר שיגישו בקשה מנומקת לכך לדיקן, כי יש הצדקה לכך.

 • הארכת תקופת המינוי : לחברת הסגל הזכות להארכה בשנה של תקופת הניסיון. תקופת הניסיון תוארך לפי בקשת חברת הסגל. ההארכה היא בנוסף להארכת תקופת המינוי בגין לידה או בגין נסיבות אחרות. ההארכה של תקופת הניסיון לא תשנה את הסף שיוחל לעניין היקף ואיכות התרומה האקדמית לעניין הקביעות.

 • העלאה בדרגה : הדיקנים הונחו לבחון העלאה של חברות סגל בדרגת מרצה לדרגת מרצה בכירה במהלך תקופת הניסיון, במיוחד כך לגבי מי שתקופת המינוי שלהם הוארכה כאמור. לעניין זה לא תחול ההגבלה שקבועה בתקנון המינויים לעניין המועד האחרון האפשרי להעלאה כאמור ללא הענקת קביעות. ההעלאה נעשית בהחלטה של ועדה מקצועית, באישור הדיקן ואז הנשיא והרקטור, והיא אינה משפיעה על ההליך להענקת קביעות.

 • הפחתה בעומס ההוראה : לחברות הסגל הזכות להפחתה חד-פעמית בעומס ההורא ה בשנת הלימודים תשפ"ג. ההפחתה היא של 4 נ"ז למי שאמורה היתה ללמד 12 נ"ז ו -2 נ"ז למי שאמורה ללמד )בהוראה בכיתה( פחות מכך. ניתן לבחון, בתיאום עם הדיקן, הקדמה של ההפחתה לסמסטר ב' תשפ"ב, במקרים שבהם הדבר אינו כרוך בפגיעה בתכנית ההוראה ביחידה האקדמית הרלוונטית.

 • תפקידי ניהול אקדמי : לא יוטלו על חברות הסגל תפקידי ניהול ומינהל אקדמי )למעט תפקיד של יועצת לתלמידי בוגר או מוסמך(. מילוי תפקיד ניהול ומינהל אקדמי על-ידי חברי וחברות סגל ללא קביעות יכול להיעשות רק בהסכמת חברת הסגל ובאישור הרקטור. הדיקנים הונחו לפעול לצמצם במידה המרבית האפשרית את המקרים שבהם חברות הסגל ממלאות תפקידי ניהול ומינהל אקדמי בשנת הלימודים תשפ"ב.

 • סיוע במימון פעילות מחקר : האוניברסיטה תעניק סיוע כספי למימון הוצאות מיוחדות למחקר שנדרשות עקב הקשיים שנוצרו בשל העיכוב בקידום מחקר בתקופת משבר הקורונה. הסיוע יהיה במימון העסקת עוזרי/ות מחקר, בהגדלת תקציב למלגות )לחברות סגל במדעים הניסויים(, בסיוע להעסקת עוזרי/ות הוראה וכדומה. הקצאת הסיוע תיעשה על-ידי יועצת הנשיא לקידום נשים במדע וסגן הנשיא למו"פ, על - פי בקשה מנומקת של חברת הסגל. למימון סיוע זה מוקצה סך כולל של לפחות 500 אלף ש"ח. יועצת הנשיא תפרסם קריאה להגשת פניות בנושא.

 

ההסדרים האמורים לעיל אינם ממצים. הדיקנים הונחו לקיים פגישות שוטפות, לכל הפחות אחת לסמסטר, עם חברי וחברות הסגל ללא קביעות, לבירור צרכים מיוחדים. חברות וחברי הסגל מוזמנים גם לפנות ביוזמתם אל הדיקן/נית או אל יועצת הנשיא לקידום נשים במדע כדי לגבש יחד הסדר ייעודי מתאים.

 

בברכה,

אשר כהן, נשיא

ברק מדינה, רקטור

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

הנהלת האוניברסיטה - עדכון פתיחת שנת הלימודים - COVID19 ‏

29 ספטמבר, 2021

קרא עוד

The Hebrew message is followed by an English one

 

שלום לחברי/ות הסגל המינהלי והאקדמי באוניברסיטה,

שנת הלימודים האקדמית תיפתח במועדה, ביום ראשון, 18 באוקטובר 2020. מתוך אחריות לבריאות של כל הבאים בשערי האוניברסיטה ושותפות במאמץ הלאומי למאבק במגפה, שנת הלימודים תיפתח בהוראה מרחוק, באופן מקוון. השיעורים יתקיימו באמצעות הזום, והכניסה לשיעור בזום דרך אתר הקורס במוּדל.

הוראה במתווה המשולב, שבו חלק מן השיעורים יתקיימו בכיתות, תחל בהקדם האפשרי, בכפוף לשיפור בנתוני התחלואה. אנו שואפים להתחיל לקיים לימודים בקמפוס במתווה המשולב בשבועות הקרובים. למרות שהזמן המדויק שבו יחלו לימודים בקמפוס תלוי בהתפתחות המגיפה, אנו מעריכים כי למידה משולבת כזאת תתאפשר עוד במהלך סמסטר א'.

מספר מצומצם של קורסים, בעיקר בתחומים הקליניים והמעשיים, יתקיימו בקמפוס כבר החל ב-18 באוקטובר 2020, בכפוף להנחיות הממשלה, ובאשר להם תימסר הודעה לסטודנטים/ות שרשומים/ות לקורס ולמורים/ות.

עם סיום הסגר, ובכפוף להנחיות הבריאותיות שבתוקף, שערי האוניברסיטה יהיו פתוחים לכול, תמשיך פעילות המחקר במעבדות ובספריות וניתן יהיה לשהות במתחמי למידה שהוקמו בקמפוסים. המעונות ממשיכים לפעול באופן סדיר.

זו הזדמנות לומר תודה לכלל חברי הסגל על ההיערכות המצוינת לקראת הסמסטר הקרוב. ההוראה המקוונת מציבה אתגרים אבל יש בה גם הזדמנות לשיפור ההוראה שלנו, למשל: קידום שילוב דיון בקבוצות קטנות במהלך השיעור (באמצעות חדרי דיון), עידוד סטודנטים להגיש עבודות בקבוצות ודרכי הערכה חלופיות וכדומה.

שנת לימודים מוצלחת ובריאות טובה.

 

נשיא, פרופ' אשר כהן

רקטור, פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל, ישי פרנקל

 

 

Greetings to the University’s administrative and academic staff members,

The academic year will open as planned, on Sunday, October 18, 2020. Out of responsibility for the health of all those who enter through the University gates, and in partnership in the national effort to combat the pandemic, the 2020-2021 academic year will open using distance learning, online. Classes will be conducted on Zoom; access to Zoom classes will be through the course websites in Moodle.

Instruction using the integrated outline (in which some of the University’s classes will be conducted physically, in classrooms on campus), will begin as soon as possible, subject to improvement in the morbidity data. We aim to begin to carry out learning on campus using the integrated outline in the coming weeks. Although the exact date on which instruction on campus will begin depends on the development of the pandemic, we estimate that such integrated learning will be possible during the first semester.

A limited number of courses, mainly in the clinical and practical fields, will be held on campus as early as October 18, 2020, subject to government guidelines. We will be notifying the students enrolled in such courses and the instructors of those courses in this regard.

Upon completion of the lockdown, and subject to the applicable health guidelines, the University gates will be open to all, research activities will continue in laboratories and libraries, and it will be possible to spend time in study complexes that we have set up on campuses. The dormitories continue to operate regularly.

We wish to take this opportunity to thank all of the faculty members for your excellent preparation for the upcoming semester. Online teaching poses challenges, but it also offers an opportunity to improve our teaching. For example, online teaching promotes the integration of discussion in small groups during the lesson (through discussion rooms), encourages students to submit group work, and makes use of alternative assessment methods and the like.

We wish everyone a successful academic year and good health.

 

Prof. Asher Cohen, President

Prof. Barak Medina, Rector

Yishai Fraenkel, Vice President and Director General

קראו פחות
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

הנהלת האוניברסיטה – עדכון קורונה – התנהלות בזמן הסגר – COVID19

27 ספטמבר, 2021

קרא עוד

The Hebrew announcement is followed by an English one

 

שלום לקהילת האוניברסיטה העברית,

אנו חווים תקופה מורכבת מאוד. לשמחתנו, קהילת האוניברסיטה היא קהילה חזקה ומסורה, ועל אף כל הקשיים מתמודדת עם האתגר בצורה מעוררת השתאות.

לאור הסגר עליו הוכרז וההחמרה במצב התחלואה, עלינו לפעול תחת מגבלות לא מעטות. הממשלה הכירה בחשיבות הרבה שבפתיחת שנת הלימודים ובהמשך פעילות המחקר. בתוספת להחלטת הממשלה נקבעו תקנות ייחודיות להשכלה הגבוהה שבהן הוענק לנו שיקול דעת רחב למדי באשר להיקף הפעילות בקמפוסים, לצורך המשך פעילות המחקר וההיערכות להוראה. תקנות אלה מאפשרות לנו את המשך המחקר בקורונה ותפעול של מחקרים שחשוב להמשיכם, תפעול ההוראה המקוונת, הערכות לפתיחת שנת הלימודים, הפעלת המעונות וכל התשתיות התומכות פעילויות אלו, גם כאשר העבודה מחייבת נוכחות בקמפוס.

אנו פועלים ברוח התקנות ומתוך שותפות במאמץ הלאומי למאבק במגפה והכרה בחשיבות השמירה על בריאותם של כלל חברי קהילת האוניברסיטה. לכן, בתקופת הסגר, על כל העובדים שיכולים לבצע את העבודה מהבית לעשות כן, תוך הימנעות מהגעה לקמפוס במידה רבה ככל האפשר. בתפקידים בהם נדרשת הגעה לקמפוסים, העובדים רשאים להגיע לקמפוס לשם ביצוע התפקיד, תחת הקפדה מלאה ומוחלטת של כל מגבלות התו הסגול. חשוב להדגיש כי כל עובד/ת רשאי/ת שלא להגיע לקמפוס בתקופת הסגר.

בתקופת הסגר תתאפשר נוכחות פיזית במעבדות המחקר רק במקרים שבהם לפי הערכתו/ה של ראש המעבדה הדבר נחוץ כדי למנוע נזק ממשי למחקר. כאמור, בתקופת הסגר אין לחייב עובדים, מלגאים או סטודנטים להגיע למעבדה או לקמפוס בכלל.

לפי הנחיות הממשלה, אין שום צורך בהנפקת אישורי מעבר ומספיקה הצהרת העובד/ת על כך שהעבודה חיונית.

אנו מבקשים מראשי המעבדות ומהמנהלים להפעיל שיקול דעת מעמיק, לצמצם ככל הניתן את התנועה וההגעה לקמפוסים ולעשות זאת רק כאשר זה מתחייב באופן חד משמעי לצורך ביצוע העבודה/המחקר כאמור.

נאחל גמר חתימה טובה, בריאות לכם ולבני משפחותיכם, ושתהיה לכולנו שנה אקדמית מוצלחת.

 

נשיא, פרופ' אשר כהן

רקטור, פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל, ישי פרנקל

 

 

 

Greetings to the Hebrew University community,

We are going through a very complex period. Fortunately, the University community is strong and dedicated, and despite all of the difficulties, we are facing the challenges in an astonishing way.

In light of the lockdown which was recently announced and the worsening spread of the disease, we must operate under quite a few restrictions. The government has recognized the importance of opening the academic year on time and continuing research activities. In addition to the general government decisions, special regulations were established for higher education, providing us with fairly broad discretion regarding the scope of activity on campuses, for the purpose of continuing research activities and preparing for instruction. These regulations allow us to continue coronavirus research and they allow us to continue to conduct research that it is important to continue.  Moreover, the special regulations enable us to conduct online instruction, carry out preparations for the opening of the academic year, and conduct operations of the dormitories and all of the infrastructure that supports these activities - even when the work requires presence on campus.

We are acting in the spirit of the regulations and as partners in in the national effort to combat the pandemic, and we are acting in recognition of the importance of safeguarding the health of all of the members of the University community. Therefore, during the lockdown period, all employees who are able to perform their work from home should do so, while avoiding coming to campus as much as possible. For tasks that require the employee to come to campus, employees are allowed to come to campus to perform the task, while adhering fully and absolutely to all Purple Badge restrictions. It is important to emphasize that every employee is entitled to choose not come to campus during the lockdown period.

During the lockdown period, physical presence in research laboratories will be permitted only in cases in which, in the opinion of the head of the laboratory, this is necessary to prevent actual harm to the research. As stated, during the lockdown period, employees, scholarship recipients or students will not be obligated to come physically to the lab, and will not be obligated to come to campus in general.

According to the government guidelines, there is no need to issue transit permits, and an employee's declaration that their work is essential is sufficient.

We ask the heads of laboratories and managers to exercise in-depth discretion, to reduce movement and arrival to the campuses as much as possible, and to enable movement and arrival to the campuses  only when this is unequivocally necessary for the purpose of carrying out the said work/research.

We wish everyone a Gmar Chatima Tova, good health, and we wish everyone - students and staff - a successful academic year.

 

Prof. Asher Cohen, President

Prof. Barak Medina, Rector

Yishai Fraenkel, Vice President and Director General

 

קראו פחות