הנחיות סיום סמסטר א' תשפ"ב

9 ינואר, 2022
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

אנחנו ממשיכים לעדכן את מדיניות האוניברסיטה, עם ההחמרה במצב התחלואה.היעד העיקרי שלנו הוא לצמצם את מספר המקרים של הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כדי להגן על הבריאות של כלל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובנוסף גם כדי להגדיל את הסיכוי שנוכל לקיים את פעילויות הליבה של האוניברסיטה גם בשבועות הקרובים.

  1. ההוראה בשבוע האחרון של הסמסטר מתקיימת מרחוק. עד להודעה חדשה, מלבד לצורך קיום בחינה, לא יתקיימו בתחומי האוניברסיטה מפגשים בנוכחות של למעלה מ-10 אנשים באותו חדר.

  2. בספריות ובחוות המחשבים יצומצם מספר העמדות הפעילות, כך שיהיו פחות נוכחים במתחמים אלה. אנו חוזרים ומדגישים שיש לעטות מסיכות בעת שהייה בשטחים סגורים בכל רחבי האוניברסיטה, לשוב לפעול לאוורור החדרים והאולמות ככל שניתן.

  3. הסגל המינהלי של האוניברסיטה עובר כעת לעבוד במתכונת של כמוסות )"קפסולות"(. ההנחיות המדויקות יועברו על ידי מנהלות ומנהלי היחידות. שירות לסטודנטים יעשה מרחוק, במתכונת מקוונת, ללא מפגש פיזי.

  4. מומלץ מאד להימנע מלאכול במרחבים משותפים. מרבית בתי האוכל בקמפוסים נשארים פתוחים, אך מוטב לאסוף את המזון ולאכול במרחב פרטי.

  5. חל איסור מוחלט להגיע לקמפוס בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )גם אם התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה( או של שפעת. מי שמתגורר עם חולה מאומת לקורונה מנוע מלהגיע לאוניברסיטה במשך שבוע מתחילת הופעת הסימפטומים. בכל מקרה של היחשפות לחולה מאומת יש להמתין 48 שעות ממועד החשיפה ורק אז לבצע בדיקה ביתית. אם מתקבלת תוצאה שלילית ובחלוף הזמן האמור ניתן לשוב לפעילות בקמפוס.

  6. באשר לבחינות, הדיקנים פועלים לכך שחלק גדול ככל האפשר מן הבחינות יתקיימו מרחוק. במכתב שנשלח לסטודנטים הודגשה החשיבות של הקפדה על יושר אקדמי והובהר שננקוט בהליכי משמעת בכל מקרה של מרמה. מיעוט הבחינות יתקיים בקמפוס. אלה בחינות שבשל אופיין, מוטב שלא לקיימן מרחוק. יש לקיים בחינות בקמפוס תוך הקפדה יתרה על כללי הזהירות: הקפידו בבקשה לרווח עוד יותר מהרגיל את סדרי הישיבה בכיתות והנחו את המשגיחים לעטות מסכה בעצמם ולאכוף חובת עטית מסכה בכל מהלך הבחינה. במידת האפשר, יש לפעול גם לאוורור הכיתות. סטודנטים וחברי הסגל אינם רשאים להגיע לבחינה בכל מקרה של תסמינים של המחלה )גם אם בבדיקה התקבלה תוצאה שלילית(, כמו גם במקרים שבהם הסטודנט הוא חולה מאומת, נחשף לחולה מאומת לפני הבחינה או מתגורר עם מי שהוא חולה מאומת. זוהי עבירת משמעת חמורה להיות נוכח בבחינה בקמפוס אם קיימים תסמינים או חשש לגרימת הידבקות. סטודנטים שלא יוכלו להגיע לבחינה בקמפוס בשל סיבות רפואיות כאמור, ייבחנו במועד ב' ויהיו זכאים להיבחן גם במועד מיוחד, לאחר הגשת בקשה מנומקת לוועדת ההוראה. סטודנט שנמצא בסיכון גבוה לפתח סיבוכים במקרה של הידבקות במחלה או מי שמתגורר עם בן משפחה בסיכון גבוה לפתח סיבוכים כאמור הונחה לפנות אל מזכירות החוג, כדי שתוסדר עבורו האפשרות להיבחן בחדר מבודד. במקרים מיוחדים יש להפנות את הסטודנטים אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים.

  7. הפעילות במעבדות המחקר נמשכת, אולם על ראשי/ות המעבדות לצמצם את מספר הנוכחים במעבדה, בהתאם לתנאים הפיזיים במעבדה ולאופי הפעילות בה. על ראשי המעבדות למסור דיווח בכתב לראש/ת המכון או המחלקה, ככל האפשר עד יום שלישי, 22.1.11 ,באשר להסדר שקבעו לעניין פעילות המעבדה. הקפידו בבקשה לעטות מסכה והנחו את הסטודנטים להימנע באופן מוחלט מלהגיע למעבדה )ולקמפוס בכלל( בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )או של שפעת( וגם בכל מקרה שבו מי שמתגורר אתם אובחן חולה. התחשבו בבקשה בבקשות של סטודנטים לקיים את פעילות המחקר מרחוק )ככל שהדבר אפשרי(. בריאות טובה. השבועות הקרובים יהוו אתגר עבור כולנו. מלאו בבקשה בקפידה אחר ההנחיות, על מנת שנוכל לשוב לשגרה בתחילת סמסטר ב'.

 

בברכה,

אשר כהן, נשיא

ברק מדינה, רקטור

ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל