חשוב: הצורך להתחסן בחיסון הדחף (חיסון שלישי)

1 דצמבר, 2021
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

מי שביצע בדיקת קורונה באוניברסיטה העברית וזקוקים לדרכון רפואי יכולים לקבל בעלות מוזלת של 83₪ (70₪ + מע"מ)

שלום לחברות ולחברי קהילת האוניברסיטה העברית,

כולנו, הסגל המינהלי והאקדמי וציבור הסטודנטים/ות, ממשיכים להיערך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. תודה לכולכם/ן על כך שאתם/ן נוהגים/ות באחריות. אנו מבקשים לעדכן בעניין הצורך להתחסן בחיסון הדחף (חיסון שלישי).

הכניסה לקמפוסים של האוניברסיטה העברית ממשיכה להיות מוגבלת למי שברשותם "תו ירוק" )או שיציגו בדיקה שלילית שנעשתה עד 48 שעות לפני מועד הכניסה(, וכך צפוי גם עם תחילת שנת הלימודים, ב- 10 באוקטובר 2021 .לאור הנחיות משרד הבריאות, על חברות וחברי קהילת האוניברסיטה להתחסן בחיסון שלישי, בחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השני או ממועד ההחלמה מהמחלה שגורף נגיף הקורונה. לפי ממצאי המחקר הרפואי והמלצות צוות המומחים של האוניברסיטה העברית, ההגנה שמספק החיסון פוחתת משמעותית בחלוף שישה חודשים, וחיסון הדחף נחוץ כדי להחזיר את ההגנה מפני הידבקות והדבקה לרמתה הגבוהה מאד שהיתה בסמוך לאחר קבלת החיסון השני. לפי החלטת הממשלה, החל מ-1 באוקטובר 2021 ,תוקפו של התו הירוק, ולפיכך גם האפשרות להיכנס לקמפוס, צפויים להיות מותנים בקבלת חיסון דחף לא יאוחר מחלוף שישה חודשים ממועד החיסון השני.

בשנת הלימודים תשפ"ב, ככל שהדבר יהיה אפשרי מבחינה בריאותית, העבודה באוניברסיטה והלימודים בה יתקיימו מהקמפוס. מלבד קורסים מיוחדים, שפורסם בשנתון שיתקיימו מרחוק, לא ניתן יהיה להשתתף בשיעורים מרחוק אלא באמצעות צפייה בהקלטות השיעורים )בקורסים שבהם ההקלטות יהיו זמינות(.

התנהגות אחראית של כולנו תאפשר לנו לחזור לשגרת לימודים ועבודה מהנה ומלהיבה. אנו מאחלים לכם/ן וליקיריכם/ן בריאות טובה.

בברכה,

פרופ' אשר כהן, נשיא

פרופ' ברק מדינה, רקטור

מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל