מכתב ההנהלה לאור ההתפרצות המחודשת של מגפת הקורונה

30 דצמבר, 2021
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

היערכות האוניברסיטה העברית לאור התגברות מספר מקרי ההדבקה והנגשת עמדות לבדיקה מהירה בקמפוסים

שלום לחברות ולחברי קהילת האוניברסיטה העברית,

אנחנו מבקשים לעדכן באשר למדיניות האוניברסיטה העברית לאור ההתפרצות המחודשת של מגפת הקורונה. לעת עתה לא הוטלו הגבלות מטעם הממשלה על המשך קיום הפעילות האקדמית. אולם, הנהלת האוניברסיטה החליטה להתאים את הפעילות, מתוך חשיבות השמירה על הבריאות של כולנו, הרצון לצמצם את הסיכון להידבקות בנגיף, וחשיבות המשך הלמידה והמחקר בקמפוס.

  1. מספר המקרים של חולים מאומתים מקרב הסטודנטים וחברי הסגל הוא קטן יחסית, ולכן בשבוע הבא )שבוע 13 של סמסטר א ', שיתחיל ב-2 בינואר( הלימודים באוניברסיטה ימשיכו להתקיים באותה מתכונת שבה התקיימו עד כה. עם זאת, בשבוע הקרוב לא תיאכף חובת נוכחות בקורסים "רגילים" שמתקיימים בקמפוס )אין שינוי במדיניות בדבר חובת נוכחות בקורסים מעשיים וקליניים, לרבות הכשרה מעשית ומעבדות הוראה(.

  2. לאור התחזיות להחמרה במגפה במהלך השבוע הבא, הלימודים בשבוע האחרון של הסמסטר )שבוע 14 ,) שמתחיל ביום ראשון , 9 בינואר 2022 ,יתקיימו מרחוק , באמצעות זום . הקישור לזום יהיה זמין באתר הקורס במודל. הדבר יתרום לצמצום הסיכון למחלה בתקופת הבחינות. בקורסים מעשיים וקליניים, לרבות קורסי הכשרה מעשית ומעבדות הוראה, הלימודים יתקיימו במתכונת רגילה גם בשבוע האחרון של הסמסטר, אלא אם תימסר לגביהם הודעה אחרת.

  3. פעילות המחקר באוניברסיטה נמשכת כסדרה.

  4. הנהלת האוניברסיטה פועלת לצמצום הסיכון להידבקות ברחבי הקמפוס. במסגרת זו, יוצבו בשבוע הבא עמדות לבדיקה מהירה; ותוגבר האכיפה של חובת עטית מסכות. אנו ממשיכים בתחקור כל מקרה של הידבקות. לפי מדיניות הממשלה, בעלי תו ירוק שנחשפו לחולה מאומת נדרשים לבידוד רק עד לקבלת תוצאה שלילית.

יחד נמשיך לפעול לסיום מוצלח של הסמסטר , תוך שמירה על הבריאות של כולנו. באשר לבחינות, אנו פועלים לצמצום מספר הבחינות שייערכו בקמפוס. נעדכן בעניין זה במהלך השבוע הבא.

בברכה,

פרופ' אשר כהן, נשיא

פרופ' ברק מדינה, רקטור

מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל