הנהלת האוניברסיטה – עדכון קורונה – התנהלות בזמן הסגר – COVID19

27 ספטמבר, 2021
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

The Hebrew announcement is followed by an English one

 

שלום לקהילת האוניברסיטה העברית,

אנו חווים תקופה מורכבת מאוד. לשמחתנו, קהילת האוניברסיטה היא קהילה חזקה ומסורה, ועל אף כל הקשיים מתמודדת עם האתגר בצורה מעוררת השתאות.

לאור הסגר עליו הוכרז וההחמרה במצב התחלואה, עלינו לפעול תחת מגבלות לא מעטות. הממשלה הכירה בחשיבות הרבה שבפתיחת שנת הלימודים ובהמשך פעילות המחקר. בתוספת להחלטת הממשלה נקבעו תקנות ייחודיות להשכלה הגבוהה שבהן הוענק לנו שיקול דעת רחב למדי באשר להיקף הפעילות בקמפוסים, לצורך המשך פעילות המחקר וההיערכות להוראה. תקנות אלה מאפשרות לנו את המשך המחקר בקורונה ותפעול של מחקרים שחשוב להמשיכם, תפעול ההוראה המקוונת, הערכות לפתיחת שנת הלימודים, הפעלת המעונות וכל התשתיות התומכות פעילויות אלו, גם כאשר העבודה מחייבת נוכחות בקמפוס.

אנו פועלים ברוח התקנות ומתוך שותפות במאמץ הלאומי למאבק במגפה והכרה בחשיבות השמירה על בריאותם של כלל חברי קהילת האוניברסיטה. לכן, בתקופת הסגר, על כל העובדים שיכולים לבצע את העבודה מהבית לעשות כן, תוך הימנעות מהגעה לקמפוס במידה רבה ככל האפשר. בתפקידים בהם נדרשת הגעה לקמפוסים, העובדים רשאים להגיע לקמפוס לשם ביצוע התפקיד, תחת הקפדה מלאה ומוחלטת של כל מגבלות התו הסגול. חשוב להדגיש כי כל עובד/ת רשאי/ת שלא להגיע לקמפוס בתקופת הסגר.

בתקופת הסגר תתאפשר נוכחות פיזית במעבדות המחקר רק במקרים שבהם לפי הערכתו/ה של ראש המעבדה הדבר נחוץ כדי למנוע נזק ממשי למחקר. כאמור, בתקופת הסגר אין לחייב עובדים, מלגאים או סטודנטים להגיע למעבדה או לקמפוס בכלל.

לפי הנחיות הממשלה, אין שום צורך בהנפקת אישורי מעבר ומספיקה הצהרת העובד/ת על כך שהעבודה חיונית.

אנו מבקשים מראשי המעבדות ומהמנהלים להפעיל שיקול דעת מעמיק, לצמצם ככל הניתן את התנועה וההגעה לקמפוסים ולעשות זאת רק כאשר זה מתחייב באופן חד משמעי לצורך ביצוע העבודה/המחקר כאמור.

נאחל גמר חתימה טובה, בריאות לכם ולבני משפחותיכם, ושתהיה לכולנו שנה אקדמית מוצלחת.

 

נשיא, פרופ' אשר כהן

רקטור, פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל, ישי פרנקל

 

 

 

Greetings to the Hebrew University community,

We are going through a very complex period. Fortunately, the University community is strong and dedicated, and despite all of the difficulties, we are facing the challenges in an astonishing way.

In light of the lockdown which was recently announced and the worsening spread of the disease, we must operate under quite a few restrictions. The government has recognized the importance of opening the academic year on time and continuing research activities. In addition to the general government decisions, special regulations were established for higher education, providing us with fairly broad discretion regarding the scope of activity on campuses, for the purpose of continuing research activities and preparing for instruction. These regulations allow us to continue coronavirus research and they allow us to continue to conduct research that it is important to continue.  Moreover, the special regulations enable us to conduct online instruction, carry out preparations for the opening of the academic year, and conduct operations of the dormitories and all of the infrastructure that supports these activities - even when the work requires presence on campus.

We are acting in the spirit of the regulations and as partners in in the national effort to combat the pandemic, and we are acting in recognition of the importance of safeguarding the health of all of the members of the University community. Therefore, during the lockdown period, all employees who are able to perform their work from home should do so, while avoiding coming to campus as much as possible. For tasks that require the employee to come to campus, employees are allowed to come to campus to perform the task, while adhering fully and absolutely to all Purple Badge restrictions. It is important to emphasize that every employee is entitled to choose not come to campus during the lockdown period.

During the lockdown period, physical presence in research laboratories will be permitted only in cases in which, in the opinion of the head of the laboratory, this is necessary to prevent actual harm to the research. As stated, during the lockdown period, employees, scholarship recipients or students will not be obligated to come physically to the lab, and will not be obligated to come to campus in general.

According to the government guidelines, there is no need to issue transit permits, and an employee's declaration that their work is essential is sufficient.

We ask the heads of laboratories and managers to exercise in-depth discretion, to reduce movement and arrival to the campuses as much as possible, and to enable movement and arrival to the campuses  only when this is unequivocally necessary for the purpose of carrying out the said work/research.

We wish everyone a Gmar Chatima Tova, good health, and we wish everyone - students and staff - a successful academic year.

 

Prof. Asher Cohen, President

Prof. Barak Medina, Rector

Yishai Fraenkel, Vice President and Director General