הנחיות לבחינות בסמסטר א' תשפ"ב

9 ינואר, 2022
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

ברכותיי עם הסיום המוצלח של הלימודים בסמסטר א' תשפ"ב ואיחולי הצלחה בבחינות. אני מבקש לעדכן באשר לנהלים לקראת הבחינות. אקדים לכך סקירה קצרה של מצב האוניברסיטה שלנו.

א. מצב האוניברסיטה

 

 1. אנו פועלים כדי להמשיך להיות המוסד האקדמי המוביל בישראל, בחדשנות בהוראה, ביחס אל הסטודנטים, בהיצע המלגות ובעיקר באיכות ההכשרה האקדמית. אני שמח לדווח שבמשאל שביעות הרצון שאנו עורכים מדי שנה (במהלך חודש יולי), ואשר השנה השיבו לו כ-7,700 סטודנטים/ות (כ-40% מכלל הסטודנטים/ות לתארים בוגר ומוסמך), ממשיכה מגמת העלייה בשביעות הרצון של הסטודנטים (טבלה 1) (הנתונים הם ממוצע התשובות, שניתנו בטווח שבין 1 ל-5: 1 – כלל לא שבע רצון; 2 – שביעות רצון נמוכה; 3 – בינונית; 4 – גבוהה; 5 – גבוהה מאד):

   

  1. שביעות רצון כללית

  תשע"ז

  תשע"ח

  תשע"ט

  תש"ף

  תשפ"א

  3.62

  3.68

  3.79

  3.82

  3.89

   

  התוצאות המפורטות של המשאל זמינים כאן; הנתונים שמתייחסים לשביעות הרצון בחוגים השונים יתפרסמו באתרי החוגים וניתן לקבלם גם באמצעות פנייה אל הדיקן/נית.

  המשך מגמת העלייה בשביעות הרצון מבטאת הכרה שלכם/ן במאמצים הרבים של חברות וחברי הסגל האקדמי והמינהלי באוניברסיטה. איננו קופאים על השמרים (צפניה א י"ב), במיוחד לאור כך שיש עדיין מספר יחידות שבהן שביעות הרצון המדווחת של הסטודנטים נמוכה מן הסביר. הנהלות היחידות האקדמיות פועלות נמרצות להפקת לקחים ממצאי המשאל הכללי ומן המשובים שמתייחסים לקורסים השונים מתוך שאיפה להמשיך ולהשתפר. בבקשה השלימו את מסירת חוות הדעת שלכם/ן מן ההוראה בקורסים שנלמדו בסמסטר שחלף.

  אנו בעיצומו של מהלך נרחב לעידוד למידה פעילה, בעיקר בהרחבת היקף העבודות, שרובן נעשות בקבוצות. בהתאם לכך, מתוך כ-2,200 קורסים שנלמדו בסמסטר א' שחלף, רק בכ-800 אמורה היתה להתקיים בחינה (ובמקרים רבים, משקלה בציון הסופי אינו עולה על 70%), ועם ההתפרצות המחודשת של המגפה, מספר הבחינות הופחת לכ-600 בלבד, כך שב-רבע בלבד מן הקורסים יש בחינה. זהו מהלך שמשפר באופן יסודי את איכות הלמידה וההוראה.

   
 2. לוח השנה האקדמי: הלימודים בסמסטר א' באוניברסיטה מתקיימים ברציפות, כמעט ללא ימי חופשה. אני שמח לבשר כי החל משנת הלימודים הבאה, תיכלל בסמסטר א' חופשה בת שבוע, בסביבות חג חנוכה (בלי להאריך את הסמסטר, כך שהוא יכלול מעתה 13 שבועות לימוד). החופשה תאפשר התרעננות מרצף הלמידה וההוראה.
   
 3. מלגות: האוניברסיטה העברית ממשיכה להוביל בישראל בהיצע המלגות. אני מזכיר את פורטל המלגות המקיף שמפעיל דיקנט הסטודנטים (לצד מגוון רחב של שירותים נוספים שמספקת יחידה זו), כאן. מומלץ מאד לעיין באתר המלגות מעת לעת. האגף לקשרי חוץ של האוניברסיטה עסוק מאד בגיוס תרומות לאוניברסיטה, שמיועדות למלגות עבורכם/ן ולקידום תשתיות מחקר. לאחר שיא בשנה הקודמת, תש"ף, שבה הוענקו לאוניברסיטה – כלומר לכן/ם – תרומות בסכום הגבוה בתולדות האוניברסיטה בשנה אחת, בשנה שחלפה, תשפ"א, נשבר השיא שוב, ונתרמו 151 מיליון דולר.
   

מחקר: האוניברסיטה העברית היא כידוע אוניברסיטת מחקר. המחקר וההוראה שלובים זה בזה, ולציבור הסטודנטים תרומה ניכרת לקידום המחקר. אני שמח לבשר שהאוניברסיטה העברית חזרה למעמדה כמוסד האקדמי המוביל בישראל לפי כלל המדדים הרלוונטיים. בין היתר, במדד שנחאי, שהוא המדד העיקרי לדירוג מוסדות בעולם, מדורגת האוניברסיטה שלנו במקום ה-90 בעולם והראשון בישראל (מבין מאה המוסדות הראשונים בעולם מודרגים גם מכון ויצמן, במקום 92, והטכניון, במקום 94).

אמדן טוב לתרומת המחקר באוניברסיטה מתקבל מן הנתונים שלפיהם הממשלה (באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב, ות"ת) מתקצבת את האוניברסיטאות. לכלל האוניברסיטאות מוקצים כ-3 מיליארד ש"ח למימון פעילותן, בהתאם להישגים היחסיים של חוקרי/ות המוסדות בהיבטים שונים שקשורים למחקר: פרסומים אקדמיים (לאחר שקלול ה- Impact Factor של כתבי העת שבהם פורסמו המאמרים) (34%), זכייה במענקי מחקר תחרותיים (49%), ומספר תלמידי המחקר (17%). דוח מפורט על הישגי האוניברסיטה זמין כאן; הנתונים שלהלן (טבלה 2) מסכמים את הנתח (באחוזים) של כל מוסד בעוגת התקציב ולפיכך בתרומה למחקר בישראל. לאחר שנתיים (2019 ו- 2020) שבהן ירדנו למקום השני, חזרנו בשנה שעברה למקום הראשון, והשנה אף הגדלנו מעט את הפער מן המקום השני:

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2. מחקר ות"ת (%)

20.5

20.3

19.8

19.7

20.2

21.2

העברית

19.5

19.6

19.9

20.3

19.8

19.3

תל-אביב

15.4

15.6

15.6

15.7

15.6

15.0

הטכניון

13.9

13.7

13.3

12.9

13.7

14.4

ויצמן

12.5

12.5

12.7

13.1

12.5

12.5

בן-גוריון

10.4

10.4

10.8

10.8

10.9

10.6

בר-אילן

7.8

7.9

7.9

7.5

7.3

7.0

חיפה

ב. היערכות לתקופת הבחינות
 

 1. לאור ההחמרה בתחלואה, החלטנו כידוע לעבור להוראה מרחוק בימים שנותרו עד לסיום הסמסטר. הדבר נועד לצמצם את מספר המקרים של הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כמובן כדי להגן על הבריאות של כלל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובאופן משני גם כדי להגדיל את הסיכוי שכולכם/ן תגיעו לתקופת הבחינות בריאים/ות.

  הסגל המינהלי של האוניברסיטה עובר כעת לעבוד במתכונת של כמוסות ("קפסולות"). שירות לסטודנטים במזכירויות יעשה מרחוק, במתכונת מקוונת, ללא מפגש פיזי.

  לפי המדיניות המעודכנת של האוניברסיטה, חל איסור להיכנס לקמפוס בכל אחד מן המקרים הבאים (בנוסף לדרישה של הצגת "תו ירוק"): קיום סימפטומים של קורונה (גם אם התקבלה תוצאה שלילית בבדיקה) או של שפעת, מגורים עם מי שאובחן כחולה קורונה או היחשפות לחולה מאומת. במקרה של היחשפות לחולה מאומת יש לשהות בבידוד במשך 48 עד 72 שעות ואז לבצע בדיקה ביתית. רק לאחר קבלת תוצאה שלילית בחלוף הזמן האמור ניתן לשוב לפעילות בקמפוס. אנחנו ממשיכים לעדכן על חולים מאומתים שנכחו בקמפוס (מי שנכח/ה בקמפוס בסמוך למועד שבו אובחן/נה כחולה, מתבקש/ת לדווח על כך כאן).

  לצד האמור לעיל, ככל שאינכם/ן חייבים/ות בריאותית לשהות בבידוד, בבקשה אל תבודדו עצמכם/ן מן העולם: יש חשיבות מכרעת ללימוד עם חברים/ות, למפגשים חברתיים ולשמירה רבה ככל האפשר על שגרה. אך נהגו בחכמה, אל תסכנו עצמכם/ן במפגשים מרובי משתתפים והקפידו לעטות מסכה.

 2. מתוך כ-600 הבחינות שיתקיימו בתקופת הבחינות הקרובה, מרביתן (כ-500 בחינות) יתקיימו מרחוק, באמצעות אתר מודל-בחינות (שהוא נפרד מאתר המודל הרגיל). מי שזו להם/ן הפעם הראשונה שהם/ן נבחנים/ן מרחוק, בבקשה תרגלו זאת עוד השבוע. ודאו גם שידועים לכם פרטי אנשי הקשר בפקולטה לטיפול בתקלה טכנית (אם אינכם/ן יודעים/ות, פנו בבקשה עוד השבוע למזכירות החוג). במקרה של תקלה בזמן הבחינה ניתן ליצור קשר גם עם מרכז התמיכה של אגף המחשוב. אם מדובר בתקלה שפוגעת באפשרות להשלים את הבחינה, ניתן יהיה להיבחן במועד מיוחד (לאחר היבחנות במועד ב'), באמצעות פנייה אל ועדת הוראה והצגת תיעוד של התקלה. ביום הבחינה, הקפידו להיכנס לאתר הבחינה במועד שיימסר, משום שלא תתאפשר כניסה באיחור לבחינה (מחשש שכניסה באיחור מסייעת בהפרת הכללים). הימצאות בבידוד בזמן בחינה מקוונת אינה עילה להיעדרות מן הבחינה.

  הערה לא נעימה: בחינות מקוונות מגדילות את הפיתוי להפר את הכללים ולנהוג בחוסר יושר אקדמי. הנהלת האוניברסיטה בחרה לקיים בחינות רבות במתכונת מקוונת כדי לצמצם את הסיכון לבריאות, והבחינות שיתקיימו מרחוק הן אלה שבהן להערכתנו נוכל לאתר במידה רבה יחסית מקרים של מרמה. איננו מפעילים תוכנות מעקב (בחלק מהיחידות תותקן במחשבים תוכנת חסימה), אך אנו מפעילים מגוון אמצעים לאיתור העתקות, ובכלל זה תוכנת "אוריג'ינלטי", שמזהה אוטומטית טקסטים דומים, לצד השגחה אנושית בזמן הבחינה. לפי תקנון המשמעת, בכל מקרה של הרשעה במרמה בבחינה מוטל עונש חובה מינימאלי של הרחקה לשנה מן הלימודים, וזאת בנוסף לכתם שכרוך בהרשעה בעבירת משמעת, שלילת הזכאות למלגות והשלכות לא נעימות אחרות. בבקשה נהגו בהגינות ואל תתפתו לקיצורי דרך.
   

 3. מיעוט הבחינות יתקיים בקמפוס. אלה בחינות שמצאנו כי יש קושי להבטיח באופן סביר שמירה על יושר אקדמי אם יתקיימו מרחוק. נקיים את הבחינות הללו, שהודעה לגביהן נמסרה למי שרשום לקורסים הרלוונטיים, תוך הקפדה יתרה על כללי הזהירות: שמירה על ריחוק באולם הבחינה ואכיפת חובת עטית מסכה בזמן הבחינה. בכל מקרה של תסמינים של המחלה, חל איסור מוחלט להגיע לבחינה (גם אם בבדיקה התקבלה תוצאה שלילית). זוהי עבירת משמעת חמורה להיות נוכח בבחינה בקמפוס אם קיימים תסמינים או חשש להידבקות.

  סטודנט/ית שאינו/ה יכול/ה להגיע לבחינה בקמפוס בשל סיבות רפואיות אישיות (חולה מאומת/ת, היחשפות לחולה מאומת/ת בסמוך למועד הבחינה, לרבות מגורים עם חולה מאומת, חובת שהות בבידוד או קיום תסמינים של המחלה בסמוך לפני הבחינה), ייבחן במועד ב' ובמידת הצורך יהיה זכאי/ת להיבחן גם במועד מיוחד, לאחר הגשת בקשה מנומקת לוועדת ההוראה של הפקולטה. סטודנט/ית שנמצא/ת בסיכון גבוה לפתח סיבוכים במקרה של הידבקות במחלה או מי שמתגורר/ת עם בן משפחה בסיכון גבוה לפתח סיבוכים כאמור יפנה אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים, ותוסדר עבור/ה האפשרות להיבחן בחדר מבודד והתאמות נחוצות אחרות.
   

 4. הפעילות במעבדות המחקר נמשכת, אולם הנחנו את ראשי/ות המעבדות לצמצם את מספר הנוכחים בו-זמנית במעבדה. הקפידו בבקשה לעטות מסכה והימנעו באופן מוחלט מלהגיע למעבדה (ולקמפוס בכלל) בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה (או של שפעת) וגם בכל מקרה שבו מי שמתגורר/ת אתכם/ן אובחן חולה.

 

בריאות טובה ובהצלחה בחינות. נקווה שנוכל לשוב לשגרה בתחילת סמסטר ב', באביב הקרוב.

 

בברכה,

ברק מדינה, רקטור