הנהלת האוניברסיטה - עדכון פתיחת שנת הלימודים - COVID19 ‏

29 ספטמבר, 2021
3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

The Hebrew message is followed by an English one

 

שלום לחברי/ות הסגל המינהלי והאקדמי באוניברסיטה,

שנת הלימודים האקדמית תיפתח במועדה, ביום ראשון, 18 באוקטובר 2020. מתוך אחריות לבריאות של כל הבאים בשערי האוניברסיטה ושותפות במאמץ הלאומי למאבק במגפה, שנת הלימודים תיפתח בהוראה מרחוק, באופן מקוון. השיעורים יתקיימו באמצעות הזום, והכניסה לשיעור בזום דרך אתר הקורס במוּדל.

הוראה במתווה המשולב, שבו חלק מן השיעורים יתקיימו בכיתות, תחל בהקדם האפשרי, בכפוף לשיפור בנתוני התחלואה. אנו שואפים להתחיל לקיים לימודים בקמפוס במתווה המשולב בשבועות הקרובים. למרות שהזמן המדויק שבו יחלו לימודים בקמפוס תלוי בהתפתחות המגיפה, אנו מעריכים כי למידה משולבת כזאת תתאפשר עוד במהלך סמסטר א'.

מספר מצומצם של קורסים, בעיקר בתחומים הקליניים והמעשיים, יתקיימו בקמפוס כבר החל ב-18 באוקטובר 2020, בכפוף להנחיות הממשלה, ובאשר להם תימסר הודעה לסטודנטים/ות שרשומים/ות לקורס ולמורים/ות.

עם סיום הסגר, ובכפוף להנחיות הבריאותיות שבתוקף, שערי האוניברסיטה יהיו פתוחים לכול, תמשיך פעילות המחקר במעבדות ובספריות וניתן יהיה לשהות במתחמי למידה שהוקמו בקמפוסים. המעונות ממשיכים לפעול באופן סדיר.

זו הזדמנות לומר תודה לכלל חברי הסגל על ההיערכות המצוינת לקראת הסמסטר הקרוב. ההוראה המקוונת מציבה אתגרים אבל יש בה גם הזדמנות לשיפור ההוראה שלנו, למשל: קידום שילוב דיון בקבוצות קטנות במהלך השיעור (באמצעות חדרי דיון), עידוד סטודנטים להגיש עבודות בקבוצות ודרכי הערכה חלופיות וכדומה.

שנת לימודים מוצלחת ובריאות טובה.

 

נשיא, פרופ' אשר כהן

רקטור, פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל, ישי פרנקל

 

 

Greetings to the University’s administrative and academic staff members,

The academic year will open as planned, on Sunday, October 18, 2020. Out of responsibility for the health of all those who enter through the University gates, and in partnership in the national effort to combat the pandemic, the 2020-2021 academic year will open using distance learning, online. Classes will be conducted on Zoom; access to Zoom classes will be through the course websites in Moodle.

Instruction using the integrated outline (in which some of the University’s classes will be conducted physically, in classrooms on campus), will begin as soon as possible, subject to improvement in the morbidity data. We aim to begin to carry out learning on campus using the integrated outline in the coming weeks. Although the exact date on which instruction on campus will begin depends on the development of the pandemic, we estimate that such integrated learning will be possible during the first semester.

A limited number of courses, mainly in the clinical and practical fields, will be held on campus as early as October 18, 2020, subject to government guidelines. We will be notifying the students enrolled in such courses and the instructors of those courses in this regard.

Upon completion of the lockdown, and subject to the applicable health guidelines, the University gates will be open to all, research activities will continue in laboratories and libraries, and it will be possible to spend time in study complexes that we have set up on campuses. The dormitories continue to operate regularly.

We wish to take this opportunity to thank all of the faculty members for your excellent preparation for the upcoming semester. Online teaching poses challenges, but it also offers an opportunity to improve our teaching. For example, online teaching promotes the integration of discussion in small groups during the lesson (through discussion rooms), encourages students to submit group work, and makes use of alternative assessment methods and the like.

We wish everyone a successful academic year and good health.

 

Prof. Asher Cohen, President

Prof. Barak Medina, Rector

Yishai Fraenkel, Vice President and Director General