עדכוני קורונה תשפ"ב

3d corona gif, by Matthew Butler, giphy

הנחיות סיום סמסטר א' תשפ"ב

9 ינואר, 2022

אנחנו ממשיכים לעדכן את מדיניות האוניברסיטה, עם ההחמרה במצב התחלואה.היעד העיקרי שלנו הוא לצמצם את מספר המקרים של הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כדי להגן על הבריאות של כלל חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובנוסף גם כדי להגדיל את הסיכוי שנוכל לקיים את פעילויות הליבה של האוניברסיטה גם בשבועות הקרובים.