הזוכים בהגרלה על השתתפות בסקר שביעות הרצון מהוראה סמסטר א' 2019 | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הזוכים בהגרלה על השתתפות בסקר שביעות הרצון מהוראה סמסטר א' 2019

06/05/2019

לפני מספר שבועות התבקשו הסטודנטים למלא סקר שביעות הרצון מההוראה.

הסקר מאפשר העברת פידבק למרצים ולמתרגלים במטרה לשפר את איכות ההוראה.

רשימת הזוכים בהגרלה להלן.

ברכות לזוכים ולזוכות!

 

תמונת כתבת חדשות 
הזוכים בהגרלה על השתתפות בסקר שביעות הרצון מהוראה סמסטר א' 2019