פרופ' תמיר שפר

דיקן הפקולטה למדעי החברה
02-5881118
Tamir.Sheafer@mail.huji.ac.il