רפואת שיניים

בלה צונה
02-6758591
bellat@savion.huji.ac.il