רם סמו

ראש אגף קש"ח
02-5882804
rams@savion.huji.ac.il