רחל אליאסיאן

פקולטה למדעי הרוח
02-5881469
rachele@savion.huji.ac.il