ד"ר רוני קלמן

מנהל הרשות למודלים ביולוגיים
02-6758466
ronyk@savion.huji.ac.il