ד"ר רונית הראל

הפקולטה לרפואה
‎02-6758008‏
ronith@savion.huji.ac.il