רויטל גולדברג

ביה"ס לחינוך
02-5881365
revitalg@savion.huji.ac.il