פרופ' ראם סרי

סגן נשיא למו"פ
02-6586625
vp_ard@savion.huji.ac.il