פרופ' קלואי פרין

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
המכון למתמטיקה
026584088
Chloe.Perin@mail.huji.ac.il