פרופ' ניקול אדלר

דיקן ביה"ס למנהל עסקים
025883449
nicole.adler@mail.huji.ac.il