עו"ד פפי יקירביץ

יועצת משפטית
02-5881925
pepiy@savion.huji.ac.il