ד"ר פבלו קיסלשטיין

מנהל הרשות למחקר ולפיתוח
02-6586612
pablok@savion.huji.ac.il