ד"ר ערן ורדי

מנהל הרשות לספריות
02-5881836
eranv@savion.huji.ac.il