עפרה אש

ראש אגף שיווק ותקשורת
02-5882910
ofraas@savion.huji.ac.il