עירית חרט

דיקנט הסטודנטים
‎02-5882355‏
irith@savion.huji.ac.il