סיעוד קליני

מזכירות סטודנטים
02-6777151
student@hadassah.org.il